Những tổ hợp xét tuyển mới tại ĐH Văn hóa TP.HCM

TPO - Kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM dự kiến tuyển 1.060 chỉ tiêu bậc ĐH, CĐ. Trường đưa ra hàng loạt tổ hợp xét tuyển mới so với các năm trước đây.

Những tổ hợp xét tuyển mới tại ĐH Văn hóa TP.HCM

Năm 2015, trường  xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức theo cụm thi do các Trường Đại học chủ trì. Trường tuyển sinh trong cả nước.

Năng khiếu nghệ thuật (Trình diễn một tiết mục nghệ thuật tự chọn và trả lời câu hỏi kiến thức Văn hóa – Xã hội – Nghệ thuật). Các thí sinh dự thi Năng khiếu Nghệ thuật thi tại cơ sở 1 của Trường.

Thí sinh phải ghi rõ tên chuyên ngành trong hồ sơ đăng ký dự thi.

Chỉ tiêu và môn xét tuyển theo ngành như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA
TP. HCM

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến

chỉ tiêu

Các ngành đào tạo Đại học

 

770

Khoa học Thư viện

D320202

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh.

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

80

Bảo tàng học

D320305

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

- Toán, Hóa, tiếng Anh

40

Việt Nam học

D220113

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

220

Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

100

Quản lý văn hóa

D220342

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật.

- Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu ghệ thuật

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Nghệ thuật.

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Nghệ thuật.

200

Văn hoá các dân tộc thiểu số VN

D220112

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh.

30

Văn hoá học

D220340

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh.

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh.

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh.

100

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

290

Khoa học Thư viện

C320202

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

40

Việt Nam học

C220113

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

100

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

50

Quản lý Văn hóa

C220342

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Nghệ thuật.

- Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Nghệ thuật

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Nghệ thuật.

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Nghệ thuật.

100

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá