Những trường hợp HSSV được hưởng học bổng chính sách

TP - Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, đối tượng được xét cấp học bổng chính sách gồm: Sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật.

Sinh viên trong giờ học thêm tại ÐH Kinh tế Quốc dân - Hà Nội. Ảnh: Minh Châu
Sinh viên trong giờ học thêm tại ÐH Kinh tế Quốc dân - Hà Nội. Ảnh: Minh Châu

Cụ thể, đối với học viên học hệ cử tuyển, học sinh các trường dự bị ĐH, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật, mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng.

Đối với học viên là thương binh thuộc hộ nghèo học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật, mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng.

Mỗi học sinh, sinh viên (HSSV) chỉ được hỗ trợ 1 lần khi học trình độ ĐH hoặc cao đẳng hoặc trung cấp theo quy định. Trường hợp HSSV thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng 1 chính sách cao nhất hoặc học đồng thời nhiều ngành, nhiều cơ sở giáo dục thì chỉ được hưởng chính sách ở 1 ngành tại 1 cơ sở giáo dục.

HSSV bị kỷ luật buộc thôi học hoặc bị đình chỉ học tập thì không được hưởng các chính sách quy định kể từ thời điểm quyết định kỷ luật có hiệu lực hoặc trong thời gian bị đình chỉ.

Học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng/năm, số năm học được hưởng chính sách không được vượt quá số năm hoặc số học kỳ tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo tương ứng với các ngành học theo quy định. Riêng đối với năm học cuối, HSSV được hưởng theo số tháng thực học.

Không áp dụng học bổng chính sách đối với HSSV học văn bằng hai, đào tạo theo địa chỉ, hình thức đào tạo từ xa, liên kết đào tạo và vừa làm vừa học.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng