Noname

Cơ sở dạy nghề miễn phí và tạo việc làm nhân đạo Mai Hoa, thị xã Sơn Tây (Hà Tây) thuộc Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam hiện đang dạy nghề miễn phí cho 33 thanh thiếu niên khuyết tật nghèo, gia đình chính sách, sản xuất quần áo đồng phục. Các em được hỗ trợ kinh phí ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ, sau khoá học có việc làm ổn định, thu nhập 400-500 ngàn đồng/người/tháng. Ảnh: Dương Ngọc

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá