Ôn luyện tiếng anh: The Gerund and the infinitive

TPO - Chuyên đề nhằm giúp học sinh chia động từ khi hiểu được sự khác nhau trong cách dùng động từ nguyên thể và động từ đuôi –ing.

>> Bấm vào đây để xem bài giảng

Phần kiến thức cơ bản trình bày về The Gerund (động từ đuôi -ing): cách sử dụng, một số cách dùng đặc biệt… Đi kèm với lý thuyết là những ví dụ minh họa cụ thể.

The infinitive (động từ nguyên thể) cũng sẽ đưa ra những công thức và một số cách dùng đặc biệt (kèm ví dụ).

Phần củng cố kiến thức nêu bài tập chọn dạng đúng của động từ cho sẵn, hoàn thành câu với đáp án cho trước. Những bài tập này có đáp án đi kèm để học sinh tiện so sánh.

Học sinh cũng có thể làm hai bài tập về dạng này trong phần bài tập về nhà.

Bạn sử dụng AcrobatReader để xem bài giảng. Nếu chưa có, bạn có thể vào đây để tải về máy.

Nguyễn Thị Tâm
Giáo viên Hocmai.vn

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá