Sự kiện: Trắc nghiệm

Ông vua nào từng 'chết đi sống lại', ăn chơi nức tiếng trời Nam?

TPO - Chết đi rồi sống lại, ăn chơi nức tiếng trời Nam, đi chơi đêm bị cướp mất cả ấn tín. Đó là những mẩu chuyện có một không hai về vua ăn chơi này.

Ông vua nào từng "chết đi sống lại"?

1. Ông vua nào từng "chết đi sống lại"?

 • A. Trần Dụ Tông

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Trần Dụ Tông (1336-1369) là vua thứ 7 của triều Trần, có tên húy là Trần Hạo. Mới 5 tuổi, Trần Hạo được lập lên kế vị, 6 tuổi được lập làm vua, đến năm 1357, Thái Thượng hoàng Trần Minh Tông mất, Trần Dụ Tông chính thức nắm quyền triều chính. Trong giai đoạn đầu làm vua, Trần Dụ Tông làm được nhiều việc có ích, nhưng sau thì lười nhác chính sự, chỉ thích ăn chơi hưởng lạc, cơ nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó. Thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông đã được tất cả các bộ chính sử ghi chép lại. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, cuộc đời trụy lạc của Trần Dụ Tông bắt đầu bằng sự kiện vào năm Kỷ Mão 1339, hoàng tử Hạo suýt chết đuối ở Hồ Tây, nhờ có Trâu Canh dùng phép châm cứu chữa sống lại. Sách chép: Vào đêm trung thu năm Khai Hựu thứ 11, hoàng tử thứ mười của vua Minh Tông, tên là Hạo (vua Trần Dụ Tông sau này), đi thuyền chơi Hồ Tây bị chết đuối. Mọi người hoảng hốt nhảy xuống mò tìm, mãi hồi lâu mới mò được xác hoàng tử kẹt ở lỗ cống đơm cá. Khi vớt lên thì Hoàng tử đã chết. Thượng hoàng sai thầy thuốc Trâu Canh cứu chữa. Trâu Canh tâu rằng: “có thể cứu được nhưng phải dùng kim châm vào các huyệt, hoàng tử có thể sống nhưng chỉ sợ sau này sẽ bị liệt dương". Dùng kim châm thì qủa như lời ông ta nói. Kể từ đây, vua suốt ngày chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, không quan tâm đến việc chính sự. Triều đình ngày càng rối ren, suy yếu. Để phục vụ thói ăn chơi hưởng lạc, Trần Dụ Tông cho sửa sang vườn Lậu Uyển, đào hồ lớn, chất đá làm núi, bắt dân chở nước mặn từ biển vào nuôi đồi mồi, cá biển, cá sấu.

 • B. Trần Nhân Tông

 • C. Trần Thánh Tông

Vị vua này từng ăn chơi đến mất cả ấn tích?

2. Vị vua này từng ăn chơi đến mất cả ấn tích?

 • A. Đúng

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Sách Việt sử tiêu án cho biết một lần nghe nói có viên quan đang giữ chức Chánh chưởng phụng ngự cung Vĩnh An tên là Bùi Khoan uống rượu rất giỏi, thế là vua cho gọi vào cùng thi uống rượu. Ai thắng cuộc sẽ được ban thưởng. Vào một đêm mùa hạ, tháng 6 năm 1366, sau khi đến chơi nhà Thiếu uy Trần Ngô Lang ở hương Mễ Sở (Hưng Yên) đến canh 3 mới trở về kinh, trên đường về bị cướp mất cả ấn tín lẫn gươm báu. Tận mắt chứng kiến thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông sứ thần phương Bắc phải lắc đầu “Thói ăn chơi của Dụ Tông ngay cả hoàng đế phương Bắc cũng không sánh kịp”.

 • B. Sai

Ai là người dâng “thất trảm sớ” xin chém đầu bảy tên gian thần nhưng vua Trần Dụ Tông không nghe?

3. Ai là người dâng “thất trảm sớ” xin chém đầu bảy tên gian thần nhưng vua Trần Dụ Tông không nghe?

 • A. Mạc Đĩnh Chi

 • B. Cao Bá Quát

 • C. Chu Văn An

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Thấy vua quan ăn chơi hưởng lạc, thế nước ngày càng suy vong, thầy Chu Văn An liền dâng “thất trảm sớ” xin chém đầu bảy tên gian thần, nhưng vua Trần Dụ Tông không nghe theo. Biết không thể khuyên ông vua ham chơi nhà Trần, Chu Văn An treo ấn từ quan lui về Chí Linh (Hải Dương) mở trường dạy học. Triều đình thời vua Trần Dụ Tông ngày càng thối nát, vua Trần Dụ Tông còn lệnh cho các vương hầu nhà Trần mở hội thi hát tuồng và các trò tạp kỹ, cho gọi nhà giàu ở khắp kinh thành vào kinh đánh bạc làm vui, các quan thi nhau uống rượu, ai uống được nhiều rượu thì được thưởng tiền, thậm chí là vua hứng lên còn thưởng cho cả cung nữ. Trong cung, vua suốt ngày ăn chơi nhảy múa, trong dân chúng thiên tai mất mùa, hạn hán bắt đầu xảy ra, dân tình đói kém, loạn lạc nổi lên như ong. Tình hình kinh tế trong nước khó khăn, nhưng về mặt đối ngoại, vua Trần Dụ Tông vẫn sai Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình đi đánh Chiêm Thành (năm Đinh Mùi 1367), bị thất bại, vì vậy mà tình hình kinh tế nhà Trần lại ngày càng kiệt quệ. Nhân cơ hội đó, vào năm sau, năm Mậu Thân 1368, vua Chiêm Thành cho người sang đòi đất Hóa Châu, mấy lần đem quân đánh phá kinh thành Thăng Long, khiến vua tôi nhà Trần bỏ chạy tan tác. Vua Trần Dụ Tông vì ăn chơi vô độ, nên sức khỏe ngày càng suy kiệt, và mất vào năm Kỷ Dậu 1369, hưởng dương được đúng 33 tuổi, tổng cộng ở ngôi được 28 năm.

Vị vua nào được coi là “đứa con hư của nhà Trần”?

4. Vị vua nào được coi là “đứa con hư của nhà Trần”?

 • A. Dương Nhật Lễ

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Cũng vì ăn chơi hưởng lạc, Trần Dụ Tông không có con nối dõi, buộc phải nhận Trần Nhật Kiên (con của anh trai Trần Nguyên Dục) làm con nuôi, làm người nối dõi. Oái ăm thay, Trần Nhật Kiên lại không phải là con ruột của Trần Nguyên Dục. Bởi mẹ của Trần Nhật Kiên đã mang thai với người chồng họ Dương trước khi trở thành tỳ thiếp của Trần Nguyên Dục. Tên chính thức của Trần Nhật Kiên là Dương Nhật Lễ. Vậy là từ thân phận con một đào hát, Dương Nhật Lễ trở thành hoàng đế nhà Trần. Đây là trường hợp hy hữu trong nghìn năm sử Việt. Sau khi làm vua, Dương Nhật Lễ bỏ bê công việc, ham chơi, rượu chè, cho đón cha ruột Dương Khương vào triều giữ chức Lệnh thư gia, có ý đổi sang họ Dương khiến các quan trong triều bất bình. Triều đình nhà Trần càng thêm đổ nát. May mắn, cuối cùng, các công thần đã ra tay dẹp loạn, phế truất Dương Nhật Lễ, lập Trần Phủ (Trần Nghệ Tông) lên ngôi. Và Đại Việt sử ký toàn thư cũng ghi: “Nhật Lễ tiếm vị, rượu chè dâm dật, hằng ngày chỉ rong chơi, thích các trò hát xướng, lại cho đón cha ruột là Dương Khương vào triều, giữ chức Lệnh thư gia, có ý đổi sang họ Dương. Điều này khiến Hiến Từ Thái hậu tỏ ý hối hận việc lập Nhật Lễ. Biết chuyện, Nhật Lễ ngầm đánh thuốc độc giết chết “bà nội” vào ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Dậu (tức 12/1/1370).

 • B. Trần Dụ Tông

 • C. Trần Nguyên Dực

Viên hoàng thân quốc thích nào của nhà Trần mang một vạn quân hàng giặc, cuồi cùng bị chết bi thảm trên đường bỏ chạy sang Trung Quốc?

5. Viên hoàng thân quốc thích nào của nhà Trần mang một vạn quân hàng giặc, cuồi cùng bị chết bi thảm trên đường bỏ chạy sang Trung Quốc?

 • A. Trần Ích Tắc

 • B. Lê Tắc

 • C. Trần Kiện

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Trần Kiện (? - 1285), sau này đổi họ thành Mai Kiện, là một quý tộc nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. là con rể của Trần Quang Khải. Năm 1284, Trần Kiện được cử thay cha là Trần Quốc Khang cầm quân chặn giặc Nguyên ở Thanh Hóa. Nhưng sợ hãi đã cùng Lê Trắc và một vạn quân hàng giặc. Sau Trần Kiện theo Thoát Hoan cùng những tôn thất phản bội khác của nhà Trần về Yên Kinh. Đến ải Chi Lăng, chúng bị quân ta chặn đánh. Trần Kiện bị gia tướng của Trần Hưng Đạo là Nguyễn Địa Lô bắn chết trên lưng ngựa. Lê Trắc ôm xác chủ chạy tiếp đến Khâu Ôn cùng đường phải chôn vùi xác Trần Kiện để chạy tháo thân.

Người cháu nào của thái sư Trần Thủ Độ hàng giặc Nguyên để cầu vinh?

6. Người cháu nào của thái sư Trần Thủ Độ hàng giặc Nguyên để cầu vinh?

 • A. Trần Nhật Hiệu

 • B. Trần Văn Lộng

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Trần Văn Lộng (? - 1313), hay Mai Văn Lộng là một quý tộc nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh với nhà Nguyên, ông đã đầu hàng nhà Nguyên và theo về phương Bắc và được phong nhiều chức tước, hưởng nhiều vinh hoa, phú quý. Trần Văn Lộng là cháu nội của Thái sư Trần Thủ Độ, nhưng khác với người ông đầy mưu lược, gan dạ của mình, Trần Văn Lộng lại chỉ là kẻ bán nước đê hèn. Khi được cử làm tướng cầm quân phòng vệ vùng Tam Đái, gặp phải quân Nguyên tấn công năm 1284, Văn Lộng đem cả gia quyến đầu hàng. Trần Văn Lộng được Thoát Hoan phong cho chức tước, theo quân thù đi đánh nhau với quân Trần. Khi quân Nguyên thất bại, Lộng chạy được sang Trung Quốc, làm quan cho nhà Nguyên và chết ở quê người. Suốt đời không được về lại nơi “chôn rau cắt rốn”.

 • C. Trần Tắc

Người em trai nào của vua Trần Thái Tông từng khuyên vua hàng quân Mông Cổ, sau này mãi mãi bị hậu thế cười chê?

7. Người em trai nào của vua Trần Thái Tông từng khuyên vua hàng quân Mông Cổ, sau này mãi mãi bị hậu thế cười chê?

 • A. Trần Nhật Hiệu

 • B. Trần Nhật Chân

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Trần Nhật Hiệu ( 1225 - 1268), tước vị Khâm Thiên Đại vương), là con trai thứ ba của Trần Thái Tổ Trần Thừa và là em trai cùng mẹ với Trần Thái Tông Trần Cảnh. Ông từng giữ chức Tướng quốc Thái úy, ngang danh Tể tướng đầu thời Trần. Trần Nhật Hiệu là con của Trần Thái Tổ (Trần Thừa), em trai của vua Trần Thái Tông. Sinh thời từng được hưởng rất nhiều đặc ân. Dù là hoàng thân quốc thích nhưng Trần Nhật Hiệu lại là kẻ nhát gan, tiếng xấu để đời. Khi quân Mông Cổ sang xâm lược nước ta vào năm 1257, vua Trần Thái Tông đến hỏi kế sách, Trần Nhật Hiệu đã lấy nước viết lên mạn thuyền 2 chữ “Nhập Tống”- nghĩa là khuyên vua đầu hàng, nhưng sau vua không nghe. Năm 1258, quân dân nhà Trần đánh bại quân Mông Cổ. Về sau, Trần Nhật Hiệu xấu hổ vì hèn nhát đã không dám nhận chức Thái sư vua ban, sống khép mình, bị các nhà sử học hậu thế cười chê.

 • C. Trần Nhật Minh

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng