DMCA.com Protection Status

Phân bổ 3.100 tỷ đồng phát triển giáo dục đại học

TP - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phân bổ 3.100 tỷ đồng kinh phí Chương trình chính sách phát triển giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới cho các cơ sở giáo dục đại học công lập để thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo.

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ: GD&ĐT, Tài chính phân bổ cụ thể số vốn kế hoạch năm 2015 - 2016 cho các dự án.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng