Phân loại giới từ và một số giới từ thường dùng

TPO - Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau.

> Bấm vào đây để xem bài giảng

Phần kiến thức cơ bản nêu định nghĩa và vị trí của giới từ, phân loại giới từ, nghĩa của một số giới từ thường dùng.

Phần củng cố kiến thức có bài tập điền giới từ thích hợp vào chỗ trống, kèm theo đáp án.

Học sinh có thể luyện tập thêm bài tập về giới từ qua những bài tập về nhà.

Bạn sử dụng AcrobatReader để xem bài giảng. Nếu chưa có, bạn có thể vào đây để tải về máy.

Nguyễn Thị Tâm
Giáo viên Hocmai.vn 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá