Sự kiện: Tuyển sinh 2011

Sáu điểm, thí sinh vẫn nộp xét tuyển NV2

TPO - Qua hai ngày thu hồ sơ xét tuyển NV2 của thí sinh (bắt đầu từ 25-8), nhiều trường đại học nhận được cả những thí sinh có tổng sáu điểm ba môn. Theo thống kê của nhiều trường, lượng hồ sơ dưới 13 điểm cũng chiếm khá lớn.

Sáu điểm, thí sinh vẫn nộp xét tuyển NV2

Theo thống kê của ĐH Tây Nguyên, tính đến hết ngày 26 - 8, 123 thí sinh đăng ký hồ sơ xét tuyển NV2. Trong đó, hai thí sinh đạt sáu điểm, một thí sinh đạt bảy điểm và sáu thí sinh đạt tám điểm cũng đăng ký xét tuyển NV2 vào trường. Số thí sinh có tổng điểm ba môn từ 9 - 13 điểm khá nhiều.

Đại học Dân lập Hải Phòng là một trong những trường "bội thu" về số lượng hồ sơ đăng ký dự thi NV2. Thống kê của trường cho biết, đến 17h ngày 26 - 8, 515 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Một số thí sinh đạt 8,5 điểm cũng gửi hồ sơ đăng ký. Nhiều thí sinh đạt điểm từ 11 đến 13 nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.

Tính đến hết ngày 26 - 8, ĐH Tây Bắc có tổng số 104 hồ sơ đăng ký xét tuyển, trong đó thí sinh đạt điểm cao nhất là 18,5; một thí sinh đạt 17,5 điểm; còn lại từ 11 - 16 điểm. Số thí sinh có tổng điểm ba môn dưới 10 điểm đăng ký vào ĐH Tây Bắc cũng nhiều. Trong đó, có cả thí sinh đạt 6-7 điểm.

Tính đến hết ngày 25 - 8, ĐH Hùng Vương TPHCM có 317 thí sinh đăng ký xét tuyển NV2. Trong đó, nhiều thí sinh đạt từ 9 - 13 điểm.

Tương tự, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, sau hai ngày đầu, có 164 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Trong đó, thí sinh có điểm cao nhất là 18,5. Nhiều thí sinh có điểm từ 13 - 15 Số thí sinh đạt 10 - 11 điểm cũng chiếm khá lớn.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM cũng cho biết, trường nhận hai hồ sơ đăng ký không hợp lệ. Lý do, thí sinh dùng chứng nhận điểm photo và một là chứng nhận điểm scan.

ĐH An Giang cho hay, thống kê đến hết ngày 26 - 8, trường nhận được nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 (617 hồ sơ). Tuy nhiên, điểm của thí sinh không cao. Nhiều thí sinh đạt 7,5 điểm ba môn cũng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Phổ điểm nhiều nhất là 8 - 12 điểm.

Ít thí sinh rút hồ sơ

Theo thống kê của ĐH Sư phạm Hà Nội, đến hết ngày 26 - 8, trường có 37 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2. Học viện Ngân hàng có 34 hồ sơ xét tuyển NV2 vào hệ cao đẳng.

ĐH Mỏ địa chất cũng cho biết, tính đến hết ngày 26-8 trường nhận được 297 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Chỉ có một thí sinh rút hồ sơ.

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 ngày 26 - 8 với 273 hồ sơ. Trong đó, ngành Tiếng Anh nhiều nhất: 42 hồ sơ; ngành quản trị văn phòng: 31 thí sinh. Hai ngành marketing và Quản trị nhân lực có 5 hồ sơ. Chưa có thí sinh nào rút hồ sơ.

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) cho hay, 71 thí sinh đăng ký xét tuyển NV2. Điểm của thí sinh chủ yếu từ 13,5 - 17 điểm; một số thí sinh có điểm cao: 20 - 22 điểm.

Đến hết ngày 26 - 8, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) có 397 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2. Nhiều thí sinh có tổng điểm ba môn dưới 10 cũng nộp hồ sơ.

ĐH Đà Lạt, đến thời điểm này, có ít thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2. Đa số các ngành học mới có từ 1  -4 hồ sơ đăng ký, như: ngành Toán học có hai thí sinh; Công nghệ thông tin: ba thí sinh; Công nghệ kĩ thuật điện tử - truyền thông: một thí sinh; Hóa học: bốn thí sinh; Sinh học: bốn thí sinh; Môi trường (khối A): ba thí sinh; Môi trường (khối B): một thí sinh; Công nghệ sinh học: một thí sinh; Kế toán: 18 thí sinh; Quản trị kinh doanh: 13 thí sinh; Luật học: chín thí sinh; Xã hội học: một thí sinh; Quốc tế học (Khối D1): bảy thí sinh.

Hệ cao đẳng của ĐH Đà Lạt, số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 nhiều hơn hệ đại học. Cụ thể: Ngành Công nghệ thông tin có 31 thí sinh; Công nghệ kĩ thuật Điện tử truyền thông: 26 thí sinh; Công nghệ sau thu hoạch (khối A): bảy thí sinh, khối B: 43 thí sinh; kế toán: 106 thí sinh.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền cũng vừa cho biết, trường có 28 thí sinh nộp xét tuyển NV2. Điểm của thí sinh nộp vào khá cao từ 16,5 - 21,5 điểm.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá