Sẽ có quy định về học phí chất lượng giáo dục cao

TPO- Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo Thông tư ban hành quy định về học phí chất lượng giáo dục cao trong các trường mầm non, phổ thông công lập.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

> Quỹ cha mẹ học sinh 'trăm hoa đua nở'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Văn bản này quy định về học phí chất lượng giáo dục cao trong các trường mầm non, phổ thông công lập gồm: Những quy định chung; điều kiện thực hiện chất lượng giáo dục cao; học phí chất lượng giáo dục cao; tổ chức thực hiện.

Mức thu học phí để đảm bảo chi phí thực hiện chất lượng giáo dục cao không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với khả năng đóng góp của gia đình học sinh, trên cơ sở thỏa thuận và tự nguyện của gia đình học sinh.

Dự thảo cũng xác định mức thu, phương thức thu bảo nguyên tắc quy định; mức thu không bao gồm học phí đại trà theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tùy theo điều kiện thực tế, người học có thể nộp học phí theo từng giai đoạn của quá trình giáo dục. Việc thu, sử dụng học phí thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Dự thảo cũng nêu rõ, nhà trường chỉ được tiến hành thực hiện giáo dục chất lượng cao khi có văn bản cho phép thực hiện của cơ quan có thẩm quyền.

Định kỳ sau mỗi năm học, nhà trường phải báo cáo quyết toán kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện chất lượng giáo dục cao, những giải pháp điều chỉnh kế hoạch (nếu thấy cần thiết) với toàn thể cha mẹ học sinh; tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo, gửi cơ quan quản lý trực tiếp.

Cơ quan quản lý có thẩm quyền tổ chức đánh giá định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu của công tác quản lý) kết quả thực hiện cam kết chất lượng giáo dục cao của nhà trường.

Trường hợp không đảm bảo chất lượng giáo dục cao theo cam kết, cơ quan quản lý có thẩm quyền yêu cầu nhà trường thực hiện đúng như đã cam kết hoặc chấm dứt cam kết đồng thời có các chế tài xử lý vi phạm.

Chất lượng giáo dục cao là kết quả cam kết đạt được ở mức độ cao hơn so với mức độ đạt được tại thời điểm cam kết cùng với các yêu cầu về điều kiện thực hiện được cải tiến. Cơ sở giáo dục được thực hiện chất lượng giáo dục cao phải đáp ứng những điều kiện cụ thể liên quan đến nhà trường, giáo viên, nội dung dạy học - giáo dục và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học- giáo dục.

Học phí chất lượng giáo dục cao là khoản tiền mà người học phải nộp để trang trải chi phí đào tạo chất lượng giáo dục cao mà người học tham gia. Người học tham gia hoạt động chất lượng giáo dục cao nào, hưởng dịch vụ giáo dục cao nào thì đóng góp theo mức thu áp dụng cho chất lượng, dịch vụ đó.

Đỗ Hợp

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá