Sẽ không chấm điểm 7 môn ở Tiểu học

TPO- Theo dự thảo Thông tư Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học vừa được Bộ GD-ĐT giới thiệu, có 7 môn học không phải chấm điểm mà chỉ đánh giá bằng nhận xét. Đặc biệt, giáo viên không được nhận xét bằng những từ ngữ gây tổn thương học sinh.

Dự thảo cũng quy định rõ không dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh; không thông báo trước lớp và trong cuộc họp cha mẹ học sinh những điểm chưa tốt của từng học sinh.

Học sinh có quyền nêu ý kiến và nhận được sự giải thích, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp, của Hiệu trưởng nhà trường khi thấy mình chưa được đánh giá, nhận xét, xếp loại chính xác, công bằng.

Các môn không chấm điểm gồm: Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, 2, 3), Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công (lớp 1, 2, 3), Kỹ thuật (lớp 4, 5) và Thể dục.

Kết quả học tập của học sinh không ghi nhận bằng điểm mà bằng các nhận xét theo nội dung của từng môn học. Các nhận xét được ghi nhận bằng việc thu thập các chứng cứ trong quá trình học tập và hoạt động của học sinh. Nội dung, số lượng nhận xét của mỗi học kì và cả năm học của từng môn học được quy định cụ thể tại Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh.

Các môn học sẽ được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng nước ngoài, Tiếng dân tộc, Tin học. Nhận xét của giáo viên sẽ đánh giá về sự tiến bộ của học sinh hoặc những điểm học sinh cần cố gắng. Không dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh.

Số lần kiểm tra thường xuyên tối thiểu trong một tháng. Trong đó: Môn Tiếng Việt: 4 lần; môn Toán: 2 lần; môn Khoa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng nước ngoài, Tiếng Dân tộc, Tin học: 1 lần/môn.

Môn Tiếng Việt, môn Toán mỗi năm học có 4 lần KTĐK vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học. Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng nước ngoài, Tiếng dân tộc, Tin học mỗi năm học có 2 lần KTĐK vào cuối kỳ I và cuối năm.

Mục đích của việc thực hiện đánh giá và xếp loại phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin của học sinh, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích học sinh học tập chuyên cần, đảm bảo sự công bằng trong giáo dục đối với tất cả trẻ em trong độ tuổi giáo dục tiểu học.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá