Sẽ thành lập trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội?

TPO - Về việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược.

Đó là thông tin được đưa ra từ kết quả họp Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã họp phiên họp lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược.

Về việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược.

Đa số các ý kiến tán thành việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược, một số ý kiến đề nghị bổ sung thuyết minh tính cấp thiết, điểm khác biệt giữa Trường ĐH Y Dược với các đơn vị đào tạo Y, Dược khác.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu, kết quả 19/19 thành viên Hội đồng (100%) đồng ý việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược. Hội đồng giao Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng