Sẽ thay đổi qui định xét cấp học bổng

Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ chia học bổng theo ba mức khá, giỏi và xuất sắc tương ứng với kết quả học tập và rèn luyện. Bộ cũng xây dựng qui định cách tính học bổng đối với học sinh, sinh viên được đào tạo theo học chế tín chỉ.

Theo dự thảo qui định mới về tiêu chuẩn, mức cấp và thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ chia học bổng này theo ba mức khá, giỏi và xuất sắc tương ứng với kết quả học tập và rèn luyện.

Mức học bổng của từng loại do hiệu trưởng nhà trường qui định, trong đó đối với các trường công lập, mức học bổng tối thiểu bằng mức trần học phí hiện hành của trường.

Hiệu trưởng cũng có thẩm quyền xác định số lượng suất học bổng cụ thể theo phạm vi quĩ học bổng của trường và xét cấp hết số suất học bổng đã được xác định (theo thứ tự từ học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện loại xuất sắc trở xuống.

Ngoài ra, Bộ GD - ĐT cũng xây dựng qui định cách tính học bổng đối với học sinh, sinh viên được đào tạo theo học chế tín chỉ. Theo đó, học bổng sẽ được xét cấp theo số lượng tín chỉ (từ 25-30 tín chỉ). 

Theo T.Hà
Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá