Sinh viên có thể học cùng lúc 2 chương trình

Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành, sinh viên có thể học theo tiến độ khác với tiến độ học chung của nhà trường và có thể học cùng lúc hai chương trình.

Sinh viên sẽ có thể học cùng lúc 2 chương trình. Ảnh: Vietnamnet
Quy chế trên có hiệu lực từ ngày 11/7 tới. Theo đó, sinh viên được đăng ký học thêm một chương trình thứ hai tại trường đang học để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng, với điều kiện sinh viên này không thuộc diện tạm ngừng học và có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 7,0 trở lên.

Nếu đang học thêm chương trình hai mà có điểm trung bình chung học tập của năm học đó đạt dưới 6,0 thì sinh viên sẽ phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở năm học tiếp theo.

Khi học chương trình thứ hai sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

Ngoài ra, sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Cũng theo quy chế này, những sinh viên có nhu cầu học chậm so với tiến độ chung của khoá học có thể đăng ký với phòng đào tạo để xin tạm rút một số học phần trong lịch trình học quy định.

Tuy nhiên, số học phần đăng ký tạm rút trong mỗi học kỳ có tổng khối lượng không quá 12 đơn vị học trình và chủ yếu thuộc vào nhóm học phần không mang tính chất bắt buộc đối với ngành đào tạo chính.

Thời gian cho toàn khoá học đối với các sinh viên học theo tiến độ chậm không được vượt quá thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học theo tiến độ bình thường quy định.

Sinh viên cũng có thể xin học vượt một số học phần so với lịch trình học quy định. Việc học vượt chỉ được thực hiện đối với những sinh viên đã học xong năm học thứ nhất, không thuộc diện tạm ngừng học và có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 6,5 trở lên.

Sinh viên được học vượt nếu có điểm trung bình chung học tập của năm học vượt từ 6,0 trở xuống sẽ phải dừng học vượt ở năm học tiếp theo.

Ngoài ra, thời gian hoàn thành khóa học đối với sinh viên học vượt không được quá một năm đối với trình độ đại học và không quá một học kỳ đối với trình độ cao đẳng.

Theo TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá