SV điểm trung bình trên 7 mới được học văn bằng Hai

TP - Sinh viên muốn học chương trình thứ hai tại trường đang học để khi tốt nghiệp được cấp 2 văn bằng phải có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 7 trở lên và không nằm trong diện tạm ngừng học.

Đó là quy định trong Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy. Khi đang học chương trình 2, nếu có điểm trung bình chung học tập năm học đó đạt dưới 6 thì phải dừng học chương trình hai ở năm học tiếp theo.

Sinh viên theo học chương trình hai được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình hai nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Cũng theo quy chế này, sinh viên muốn học vượt thời gian theo quy định phải hội đủ các điều kiện sau: Đã học xong năm thứ nhất; không thuộc diện tạm ngừng học và có điểm trung bình học tập chung cả năm từ 6.50 trở lên.

Khi đang học vượt, nếu điểm trung bình của năm đó đạt dưới 6 thì phải dừng học vượt năm tiếp theo.

Sinh viên học vượt được rút ngắn thời gian không quá 1 năm đối với chương trình đại học và không quá 1 học kỳ đối với chương trình cao đẳng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng