Thanh Hóa bắt thăm lấy chỉ tiêu vào lớp 6 trường điểm

TPO - Tỉnh Thanh Hóa có phương án tổ chức bắt thăm đối với số học sinh bằng điểm nhau khi chưa tuyển đủ chỉ tiêu được tuyển vào lớp 6, Trường THCS Trần Mai Ninh.

Trường THCS Trần Mai Ninh là trường điểm của thành phố Thanh Hóa. Hàng năm số học sinh đăng ký dự tuyển vào trường rất lớn so với chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Hai năm học vừa qua nhà trường đã thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 bằng phương thức khảo sát chất lượng. Theo quy định mới, UBND thành phố Thanh Hóa đã có phương án tuyển sinh riêng đối với Trường THCS Trần Mai Ninh. 

Cụ thể, căn cứ để xét tuyển dựa vào chỉ tiêu kế hoạch được UBND TP giao, kết quả hạnh kiểm  và  học tập năm cuối cấp tiểu học và điểm ưu tiên, khuyến khích (thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT).

Nguyên tắc xét tuyển là: Xét xếp loại hạnh kiểm 2 năm học (lớp 4, lớp 5) cấp tiểu học. Nếu hạnh kiểm ngang nhau thì xét theo thứ tự tổng điểm: Điểm đánh giá các môn học Tiếng việt, Toán, Tiếng Anh của 2 năm học (lớp 4, lớp 5) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích.

Sau khi cộng điểm các loại và lấy theo điểm từ cao đến thấp. Nếu có số  học sinh bằng điểm nhau nhiều hơn số chỉ tiêu được tuyển thì tổ chức bắt thăm lấy đủ chỉ tiêu được giao. 

Thời gian xét tuyển sẽ hoàn thành trước ngày 10/7/2015.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng