Thanh Hóa sẽ giảm 12 trường THPT công lập

TPO - Đây là một trong những nội dung tại báo cáo Đề án "Sắp xếp các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025".

Thanh Hóa sẽ giảm 12 trường THPT công lập
Cụ thể, Thanh Hóa hiện có 100 trường THPT công lập, trong đó có 6 trường THCS và THPT. Tuy nhiên, hệ thống trường THPT công lập đang tồn tại nhiều bất cập, như: một số trường có quy mô nhỏ; nhiều trường có vị trí địa lý quá gần nhau; một số trường thiếu cơ sở vật chất, phải học nhờ cơ sở giáo dục khác; đội ngũ giáo viên thừa, thiếu cục bộ...
Điều này đòi hỏi phải sắp xếp lại các trường THPT công lập để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Do đó, Đề án đề xuất giải thể, sáp nhập 13 trường THPT vào các trường THPT khác và thành lập mới 1 trường THPT chuyên biệt, là Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ngọc Lặc. Nguyên tắc sắp xếp là: Bảo đảm mỗi huyện có ít nhất 1 trường THPT có quy mô không quá 45 lớp; sắp xếp lại các trường THPT quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục thấp, hoặc có vị trí địa lý không phù hợp.
Đối với khu vực miền núi, nếu các trường THPT có quy hoạch phù hợp nhưng quy mô nhỏ thì ghép thêm trường THCS trên cùng địa bàn xã thành trường phổ thông nhiều cấp học. Phương án bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường THPT thuộc diện giải thể, sáp nhập được thực hiện theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Liên quan đến việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình
Xứng yêu cầu Sở GD&ĐT dừng bổ nhiệm cấp phó tại các trường THPT nhằm bảo đảm cho việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý; phối hợp cùng các địa phương nghiên cứu, tham mưu quy hoạch các trường tư thục ở những nơi có điều kiện...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá