Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ GD&ĐT

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vụ Thi đua - Khen thưởng có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá