Thanh tra Chính phủ kết luận một số khuyết điểm của Bộ GD&ĐT

TPO - Thanh tra Chính phủ xác định Bộ GD&ĐT chưa thực hiện đầy đủ công tác thanh kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục, nhiều địa phương bổ nhiệm người không thuộc diện được quy hoạch, thiếu tiêu chuẩn.

TTCP xác định Bộ GD&ĐT để xảy ra một số khuyết điểm, sai phạm.
TTCP xác định Bộ GD&ĐT để xảy ra một số khuyết điểm, sai phạm.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Công Thương và 9 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, Đắk Lắk, Đà Nẵng, TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương.

Giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng 

Theo đó, kết luận của TTCP về Bộ GD&ĐT nêu: Công tác xây dựng và rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong khi đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học trong đó có mạng lưới các trường sư phạm; Việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp với vùng miền; Chế độ ưu đãi với giảng viên, nhà giáo còn chậm.

TTCP xác định, về biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các địa phương tồn tại việc giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng với quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, không đúng và đủ theo quy định về định mức số lượng người làm việc đối với từng cấp học.

“Bộ GD&ĐT chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác thanh kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật”, thanh tra chính phủ chỉ ra khuyết điểm của Bộ GD&ĐT.

Cũng qua công tác thanh tra, TTCP còn xác định, từ khi triển khai thực hiện các quy định của Luật viên chức và Nghị định 29 về tuyển và quản lý viên chức đến thời điểm kiểm tra là 5 năm, Bộ GD&ĐT chưa ban hành văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục trong thời gian dài gây tâm tư, tâm lý không yên tâm công tác trong bộ phận không nhỏ viên chức ngành giáo dục.

Chưa ban hành quy định tiêu chuẩn các chức danh giảng viên làm căn cứ để tuyển dụng, thực hiện chế độ làm việc, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và các chế độ chính sách khác theo quy định.

Việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, chất lượng công tác của bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục. Việc kiến nghị, đề xuất chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ GD&ĐT quan tâm đúng mức.

Thừa giáo viên, vẫn ký hợp đồng số lượng lớn

Đối với 9 tỉnh, thành phố được thanh tra, bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện không được quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ cấp huyện không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp trong công tác cán bộ.

Tỷ lệ học sinh trên lớp, giáo viên trên lớp còn nhiều điểm bất cập giữa các đơn vị trường học. Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học chưa được giải quyết kịp thời. Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc địa phương nhiều năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên mà tổ chức ký hợp đồng lao động, đặc biệt có đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu, có huyện thừa giáo viên, nhân viên nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn.

Việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức triệt để nhưng chưa gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến một số nơi còn để xảy ra sai phạm.

Tình hình học sinh bỏ học còn xảy ra ở các cấp học nhưng chưa được khắc phục, tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định đã được khắc phục nhưng chưa triệt để.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá