Sự kiện: Độc quyền SGK

Thanh tra việc xuất bản sách giáo khoa

Chính phủ yêu cầu thanh tra tài chính và công tác xuất bản sách giáo khoa phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông tại NXB Giáo dục, làm rõ những nội dung liên quan đến sự độc quyền trong việc xuất bản SGK của NXB Giáo dục.

Chấm dứt độc quyền in sách giáo khoa là đòi hỏi của công luận
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 5877/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề bất cập trong in ấn và xuất bản sách giáo khoa tại Nhà xuất bản Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra tài chính và công tác xuất bản sách giáo khoa phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông tại Nhà xuất bản Giáo dục, trong đó cần làm rõ những nội dung liên quan đến sự độc quyền trong việc xuất bản sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng