Thêm hai trường công bố đề án tuyển sinh riêng

TPO - Hôm nay, 10/10, hai trường cao đẳng gồm CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Miền Nam công bố đề án tuyển sinh riêng.

Thêm hai trường công bố đề án tuyển sinh riêng

CĐ Công nghiệp Tuy Hòa vừa công bố đề án tuyển sinh riêng. Theo đó, từ năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đề nghị Bộ cho phép nhà trường thực hiện hai phương thức tuyển sinh sau đây:

- Xét tuyển dựa kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi Quốc gia.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương ương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Hai phương thức tuyển sinh nêu trên được áp dụng cho tất cả các ngành của trường.

Phương thức 1: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi ở cụm thi do trường Đại học chủ trì. Thi sinh thi ở cụm địa phương vẫn được xét bằng phương thức hai là xét học bạ.

Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường tương ứng với các khối thi như sau:

            + Khối A     :  Toán, Lý, Hóa.

            + Khối A1   :   Toán, Lý, Tiếng Anh.

            + Khối B     :   Toán, Sinh, Hóa.

            + Khối D1   :   Toán, Văn, Tiếng Anh.

Tiêu chí xét tuyển: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tuyển sinh theo phương thức này dựa trên 02 tiêu chí như sau:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (của Kỳ thi Trung học phổ thông THPT quốc gia);

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình của 3 môn thi theo khối thi của ngành đăng ký xét tuyển trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia ở cụm thi do trường Đại học chủ trì bằng hay cao hơn điểm trúng tuyển bậc cao đẳng theo khối thi ( theo quy định điểm chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo).

Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu

Chỉ tiêu và ngành học

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tuyển theo phương thức 1 khoảng 60% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2015 theo 20 ngành học.

Quy trình, thời gian và điều kiện xét tuyển tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

 - Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.

Phương thức 2: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:

Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường tương ứng với các khối thi như sau:

            + Khối A  :  Toán, Lý, Hóa.

            + Khối A1:   Toán, Lý, Tiếng Anh.

            + Khối B  :   Toán, Sinh, Hóa.

            + Khối D1:   Toán, Văn, Tiếng Anh.

Tiêu chí xét tuyển: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tuyển sinh theo phương thức này dựa trên 03 tiêu chí như sau:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.;

- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên ở năm học lớp 12;

- Tiêu chí 3: Điểm trung bình của 3 môn theo khối thi của ngành đăng ký xét tuyển trong 6 học kỳ (gồm: Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 và Học kỳ 2 lớp 12) đạt 5,5 điểm trở lên.

Chỉ những thí sinh đạt 3 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển (điểm ưu tiên không được tính vào các tiêu chí trên)

Hôm nay, CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Miền Nam cũng công bố 2 phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT.

Quy định các tổ hợp môn xét tuyển:

STT

Tổ hợp môn

Môn xét tuyển

1

Tổ hợp môn số 1

Toán – Sinh học – Hóa học

2

Tổ hợp môn số 2

Toán – Sinh học – Vật lý

3

Tổ hợp môn số 3

Toán – Văn – Sinh học

4

Tổ hợp môn số 4

Toán – Sinh học – Tiếng Anh

5

Tổ hợp môn số 5

Toán – Hóa học – Tiếng Anh

6

Tổ hợp môn số 6

Toán – Vật lý – Hóa học

7

Tổ hợp môn số 7

Toán – Văn – Tiếng Anh

8

Tổ hợp môn số 8

Toán – Văn – Vật lý

9

Tổ hợp môn số 9

Toán – Văn – Hóa học

10

Tổ hợp môn số 10

Toán – Văn – Sử

11

Tổ hợp môn số 11

Toán – Văn – Địa

12

Tổ hợp môn số 12

Văn – Sử – Địa

Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức:

Ngành tuyển, Tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển/ tổng chỉ tiêu:

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu/ tổng chỉ tiêu

1

Điều dưỡng

C720501

1, 2, 3, 4

30%

2

Dược sỹ

C900107

1, 5, 6, 9

30%

3

Tài chính ngân hàng

C340201

6, 7, 8, 9

30%

4

Kế toán

C340301

6, 7, 8, 9

30%

5

Quản trị kinh doanh

C340101

6, 7, 8, 9

30%

6

Tin học ứng dụng

C480202

6, 7, 8, 9

30%

7

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

6, 7, 8, 9

30%

8

Quản lý đất đai

C850103

6, 7, 8, 9

30%

9

Thiết kế nội thất

C210405

6, 7, 8, 9

30%

10

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

C510101

6, 7, 8, 9

30%

11

Dịch vụ pháp lý

C380201

7, 10, 11, 12

30%

Tiêu chí xét tuyển:

- Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên (theo từng năm, sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia).

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GDĐT).

- Thời gian và quy trình xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GDĐT.

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước và xét tuyển đối với thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT.

Có 02 hình thức xét tuyển, như sau:

- Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

- Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT.

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

Ngành tuyển, Tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển/ tổng chỉ tiêu:

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu/ tổng chỉ tiêu

1

Điều dưỡng

C720501

1, 2, 3, 4

35%

2

Dược sỹ

C900107

1, 5, 6, 9

35%

3

Tài chính ngân hàng

C340201

6, 7, 8, 9

35%

4

Kế toán

C340301

6, 7, 8, 9

35%

5

Quản trị kinh doanh

C340101

6, 7, 8, 9

35%

6

Tin học ứng dụng

C480202

6, 7, 8, 9

35%

7

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

6, 7, 8, 9

35%

8

Quản lý đất đai

C850103

6, 7, 8, 9

35%

9

Thiết kế nội thất

C210405

6, 7, 8, 9

35%

10

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

C510101

6, 7, 8, 9

35%

11

Dịch vụ pháp lý

C380201

7, 10, 11, 12

35%

Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt 5.5 trở lên.

- Tiêu chí 3: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.5 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Nguồn tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam (theo mẫu đơn đăng ký xét tuyển).

- Học bạ THPT (bản photo công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản photo công chứng).

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). Những thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và con của người có công giúp đỡ cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, gồm: bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá