Sự kiện: Tuyển sinh 2008

Thêm nhiều trường công bố điểm chuẩn xét tuyển NV3

TP - Điểm chuẩn trúng tuyển NV3 hệ ĐH trường ĐH BC Marketing TPHCM: Thương mại Quốc tế (17 điểm), Du lịch Lữ hành, Thẩm định giá, Kinh doanh bất động sản (15 điểm), Kế toán Ngân hàng (18 điểm).

Thí sinh xem điểm thi. Ảnh: VnExpress.net.
Tin học ứng dụng trong Kinh doanh, Tin học Kế toán, Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử (14,5 điểm), Tiếng Anh kinh doanh (14,5 điểm).

Điểm chuẩn NV3 hệ CĐ: Thương mại Quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Du lịch lữ hành, Thẩm định giá, Kinh doanh bất động sản, Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Tin học Kế toán, Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử (A, D1): 11,5; Kế toán doanh nghiệp (A, D1): 12,5 điểm; và Tiếng Anh Kinh doanh (D1): 11,5 điểm.

Điểm chuẩn xét tuyển NV3 trường ĐH Khoa học (ĐH Huế): Sinh học (19,5 điểm), Địa lý (Khối A:14 điểm, Khối B:18,5 điểm), Khoa học Môi trường (16,5 điểm), Công nghệ Sinh học (22 điểm).

Điểm chuẩn NV3 trường ĐH Y Dược (ĐH Huế): Bác sĩ Răng hàm mặt (15 điểm), Dược sĩ (22 điểm), Cử nhân điều dưỡng (22 điểm), Cử nhân Kỹ thuật Y học (24 điểm), Cử nhân Y tế công cộng (20 điểm), Bác sĩ Y học dự phòng (22 điểm), Bác sĩ Y học cổ truyền (22,5 điểm).

Điểm chuẩn NV3 trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế): Công nghiệp và công trình nông thôn, Cơ khí bảo quản, Chế biến lâm sản (13 điểm). Ở hệ CĐ: Công nghiệp và công trình nông thôn (10 điểm).

Điểm chuẩn NV3 trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM): Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin – NU, Công nghệ Thông tin – WE, Công nghệ Máy tính – NSW;

 Kỹ thuật Máy tính – Rutgers (USA) thuộc ngành Công nghệ thông tin (14,5 điểm), Công nghệ Sinh học – IU (17,5 điểm), Điện tử viễn thông – IU, Điện tử viễn thông – NU, Điện tử viễn thông – WE;

Công nghệ Điện – Điện tử NSW, Công nghệ viễn thông NSW, Kỹ thuật Điện tử - Rutgers (USA) thuộc ngành Điện tử viễn thông (14,5 điểm), Quản trị kinh doanh – WE (15,5 điểm), Quản trị kinh doanh – AUK (15,5 điểm). 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng