Thí sinh, được và không được

TP - Thí sinh được mang vào phong thi máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, ghi chép, ghi số điện thoại… và không có thẻ nhớ cắm thêm vào...

Máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, ghi chép, ghi số điện thoại… và không có thẻ nhớ cắm thêm vào. Cụ thể là các máy tính cầm tay sau đây: máy tính chỉ làm các phép tính số học cộng, trừ, nhân, chia, khai căn, bình phương; các máy tính nhãn hiệu Casio fx 95, fx 220, fx 500A, fx 500MS, và các máy tính có tính năng tương tự (có phép tính siêu việt, lượng giác như sin, cos, ln, exp).

Không được mang vào khu vực thi:

Tài liệu, vật dụng không có trong quy định tại mục 1 nói trên. Cụ thể là: giấy than, bút xoá, các tài liệu, bảng tuần hoàn Menđêlêép, átlás địa lý, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, thuốc lá, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác.

Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá