Thực hiện 4 công khai ở đại học, 3 công khai ở phổ thông

TP - Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư này dự kiến thay thế thông tư số 09 về ba công khai được Bộ GD&ĐT ban hành từ năm 2009.

Theo đó, đối với các cơ sở giáo dục ĐH, các trường CĐ, trung cấp đào tạo sư phạm, điểm mới của  dự thảo thông tư lần này yêu cầu phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường (theo thông tư 09 yêu cầu công bố công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau hơn 1 năm ra trường và học lên cao hơn). Đối với công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại cần công khai quy mô nghiên cứu sinh, cao học viên và sinh viên ở các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo phân theo khối ngành đào tạo.

Một điểm mới của dự thảo thông tư lần này đó là yêu cầu công khai kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, theo thông tư 09, các cơ sở giáo dục từ mầm non đến ĐH phải công khai 3 nội dung (chất lượng, tài chính, cơ sở vật chất)  thì ở dự thảo thông tư mới, riêng các cơ sở  giáo dục ĐH, CĐ, trung cấp sư phạm phải công khai 4 nội dung. Trong đó, thêm nội dung công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên. Nội dung này được tách từ nội dung công khai điều kiện đảm bảo chất lượng từ thông tư 09 (gồm 2 yêu cầu: Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên).

Như vậy, riêng với các cơ sở giáo dục ĐH, và CĐ, trung cấp đào tạo giáo viên sẽ là 4 công khai. Còn các cơ sở từ mầm non đến THPT, Giáo dục thường xuyên là 3 công khai: Cam kết chất lượng đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng và quản lý thu chi tài chính.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng