Tiếp tục chấn chỉnh dạy thêm, học thêm

TP - Bộ GD&ĐT vừa ra công văn gửi các Sở GD&ĐT trên cả nước về việc tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm (DTHT); thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định.

Theo công văn này, qua thanh tra đầu năm và phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng, ở một số nơi còn những tồn tại, hạn chế như: chậm tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về DTHT; quản lý chưa chặt chẽ để một số cơ sở giáo dục, cá nhân tổ chức DTHT trong và ngoài trường khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; còn có hiện tượng giới thiệu và sử dụng sách tham khảo không đúng quy định; chưa xây dựng kế hoạch chi tiết; dự toán thu, chi năm học để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến hành thu một số khoản trái quy định; không công khai các khoản thu, chi...

Để tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, giữ vững kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT thực hiện một số việc: quán triệt sâu sắc điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên; ban hành đầy đủ, kịp thời những văn bản về DTHT, thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo trong trường phổ thông; tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) và công khai kết quả thanh tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng