Toàn cảnh chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 của ĐH Đà Nẵng

TPO - Hôm nay, 12/8, ĐH Đà Nẵng công bố hơn 2.000 chỉ tiêu cũng như mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường thành viên năm 2013.

Toàn cảnh chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 của ĐH Đà Nẵng

> Hơn 2.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đại học Đà Nẵng xét tuyển hệ chính quy năm 2013 đối với những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không trúng tuyển đợt 1.

Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận đơn xét tuyển:

Cấp đại học: 673

Số
TT

TRƯỜNG
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)

Khối
thi


ngành

Mã tuyển sinh

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

I

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF):

D1-6

142

- Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn đại học trở lên: Khối A1: ≥13.0; Khối D: ≥13.5
- Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.

1

Sư phạm tiếng Pháp

D1,3

D140233

703

30

≥17.5

2

Sư phạm tiếng Trung

D1,4

D140234

704

19

≥17.0

Ngôn ngữ Nga, gồm:

D1,2

D220202

3

Cử nhân tiếng Nga

752

20

≥16.0

4

Cử nhân tiếng Nga du lịch

762

14

≥16.0

5

Ngôn ngữ Thái Lan

D1

D220214

757

28

≥16.0

6

Quốc tế học

D1

D220212

758

31

≥19.5

II

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)

290

1

Công nghệ thông tin

A, A1

D480201

104

19

≥18.0

2

Vật lý học

A, A1

D440102

106

26

≥13.0

3

Hóa học (Chuyên ngành Phân tích môi trường)

A

D140212

202

40

≥13.0

4

Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược)

A

D140212

203

14

≥18.0

5

Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường)

A

D440301

204

14

≥17.0

6

Giáo dục chính trị

C

D140205

500

26

≥14.0

D1

≥13.5

7

Văn học

C

D220330

604

48

≥14.5

8

Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch)

C

D310501

610

42

≥14.0

9

Văn hóa học

C

D220340

608

38

≥14.0

10

Công tác xã hội

C

D760101

611

20

≥14.0

D1

≥13.5

11

Toán ứng dụng

A, A1

D460112

103

03

≥15.5

III

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) 241

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A, A1

D580205

106

39

≥13.0

2

Kinh tế xây dựng

A, A1

D580301

400

38

≥13.0

3

Kế toán

A, A1

D340301

401

32

≥13.0

D1

≥13.5

4

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát)

A, A1

D340101

402

42

≥13.0

D1

≥13.5

5

Kinh doanh thương mại

A, A1

D340121

404

49

≥13.0

D1

≥13.5

6

Kiểm toán

A, A1

D340302

418

41

≥13.0

D1

≥13.5


Cấp cao đẳng: 1.204

S
TT

TRƯỜNG/NGÀNH

Khối
thi


ngành

Mã tuyển sinh

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

I

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)

50

Sư phạm âm nhạc

N

C140221

C65

50

≥10.0

II

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP)

159

1

CN Kỹ thuật Công trình xây dựng

A, A1

C510102

C76

40

≥10.0

2

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

A, A1

C340301

C66

40

≥10.0

D1

≥10.0

3

Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại)

A, A1

C340121

C68

40

≥10.0

D1

≥10.0

4

Công nghệ sinh học

A

C420201

C69

39

≥10.0

B

≥11.0

III

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC)

995

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A

C510201

C71

18

≥10.5

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A

C510301

C72

27

≥10.5

3

Công nghệ Kỹ thuật ô tô

A

C510205

C73

12

≥11.5

4

Công nghệ thông tin

A, A1

C480201

C74

30

≥11.0

D1

5

CN kỹ thuật điên tử truyền thông

A

C510302

C75

97

≥10.0

6

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A

C510103

C76

82

≥10.0

7

Công nghệ kỹ thuật giao thông

A

C510104

C77

91

≥10.0

8

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A

C510206

C78

54

≥10.0

9

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A

C510401

C79

73

≥10.0

B

≥11.0

10

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A

C510406

C80

80

≥10.5

B

≥11.0

11

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A

C510203

C82

69

≥10.0

12

Công nghệ thực phẩm

A

C540102

C83

40

≥10.0

B

≥11.0

13

Công nghệ KT Công trình xây dựng

A

C510102

C84

59

≥10.0

14

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

A, V

C510101

C85

57

≥10.0

15

Quản lý xây dựng

A

C580302

C86

71

≥10.0

16

Công nghệ sinh học

A

C420201

C87

63

≥10.0

B

≥11.0

17

Hệ thống thông tin quản lý

A, A1

C340405

C88

72

≥10.0

D1

≥10.0


 Liên thông từ cao đẳng lên đại học: 367

S
TT

TRƯỜNG/NGÀNH


ngành

Khối
thi

Mã tuyển sinh

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

I

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

DDK

360

1

Công nghệ sinh học

D420201

A

206

11

≥16.5

2

Công nghệ thông tin

D480201

A

109

45

≥16.5

3

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A

101

27

≥16.5

4

Công nghệ vật liệu

D510402

A

203

12

≥16.5

5

Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực)

D520103

A

108

27

≥16.5

6

Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

A

111

17

≥16.5

7

Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt - điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng và môi trường)

D520115

A

107

28

≥16.5

8

Kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện công nghiệp)

D520201

A

102

44

≥16.5

9

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Kỹ thuật Viễn thông; Kỹ thuật Máy tính)

D520207

A

103

46

≥16.5

10

Kỹ thuật môi trường

D520320

A

112

10

≥16.5

11

Công nghệ thực phẩm

D540101

A

201

19

≥16.5

12

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A

104

35

≥16.5

13

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Gồm các chuyên ngành: Đường và Giao thông đô thị; Xây dựng cầu đường bộ)

D580205

A

106

39

≥16.5

II

ĐẠI HỌC KINH TẾ

DDQ

7

1

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngànhQuản trị kinh doanh du lịch)

D340101

A

403

Tổng chỉ tiêu: 7

≥16.5

2

Kinh doanh thương mại

D340121

A

404

≥16.5

3

Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

D340201

A

412

≥16.5

4

Kế toán

D340301

A

401

≥16.5

5

Hệ thống thông tin quản lý(Chuyên ngành Tin học quản lý)

D340405

A

414

≥16.5


Ghi chú: Đối với bậc đào tạo cao đẳng, Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/08/2013 đến hết ngày 10/09/2013.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do Trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.

Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Lưu ý:
Khi nộp hồ sơ ĐKXT thí sinh phải nộp lệ phí 30.000 đồng/hồ sơ. Nhưng khi xin rút lại hồ sơ thí sinh không được hoàn trả lệ phí đã thu;

Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 20/08/2013 (bắt đầu nhận hồ sơ) đến ngày 05/09/2013 (còn 5 ngày trước khi hết hạn nhận hồ sơ);

Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm giấy chứng minh nhân dân của mình.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ts.udn.vn.

Xét tuyển vào Khoa Y dược hệ đào tạo chính quy năm 2013

Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2013 vào Khoa Y dược đối với những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận đơn xét tuyển:

TT

Trường / ngành

Khối thi

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm
nhận đơn xét tuyển

KHOA Y DƯỢC

DDY

1

Điều dưỡng

B

D720501

40

³19.0


Thời gian nhận hồ sơ ĐK xét tuyển, thủ tục nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/8/2013 đến hết ngày 10/9/2013.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do Trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:
BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ ĐKXT thí sinh phải nộp lệ phí 30.000 đồng/hồ sơ. Nhưng khi xin rút lại hồ sơ thí sinh không được hoàn trả lệ phí đã thu;

Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 20/8/2013 (bắt đầu nhận hồ sơ) đến ngày 05/9/2013 (còn 05 ngày trước khi hết hạn nhận hồ sơ);

Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm giấy chứng minh nhân dân của mình.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ts.udn.vn.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng