DMCA.com Protection Status

Tối 22/9, Bộ GD&ĐT chính thức trả lời về đề án ngoại ngữ

TPO - Tối 22/9, Bộ GD&ĐT chính thức có văn bản giải đáp những thắc mắc của dư luận liên quan đến hai vấn đề: dạy tiếng Nga, tiếng Trung Quốc trong trường phổ thông.

Theo Bộ GD&ĐT, về kế hoạch thí điểm chương trình giảng dạy tiếng Nga và tiếng Trung Quốc hệ 10 năm của ngoại ngữ thứ nhất, Bộ GD&ĐT có ý kiến như sau:

“Ngoại ngữ thứ nhất” là ngoại ngữ bắt buộc. Theo Quy định của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006, học sinh được lựa chọn một trong bốn ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc làm ngoại ngữ thứ nhất. Năm 2011, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2011 về việc Tiếng Nhật được bổ sung dạy và học trong trường phổ thông như ngoại ngữ thứ nhất hoặc ngoại ngữ thứ hai tùy theo nhu cầu và lựa chọn của các địa phương và trường học.

“Ngoại ngữ thứ hai” là ngoại ngữ tự chọn, không bắt buộc. Tùy theo nhu cầu của người học và điều kiện dạy học, các trường phổ thông có thể bố trí dạy học đáp ứng nhu cầu của học sinh. Căn cứ vào ngoại ngữ thứ nhất, học sinh có thể chọn một trong năm ngoại ngữ nói trên là ngoại ngữ thứ hai.

Thực hiện nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đã trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kế hoạch triển khai giai đoạn 2016-2020, trong đó có hoạt động xây dựng chương trình môn học Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc theo chương trình mới - hệ 10 năm như đã xây dựng đối với tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Việc xây dựng chương trình này nhằm đảm bảo người học khi hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt được các chuẩn đầu ra quy định theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã được ban hành.

Tóm lại, hiện nay đã có 3 thứ tiếng là Ngoại ngữ 1 là Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Theo lộ trình, sắp tới, sẽ có thêm tiếng Trung Quốc và tiếng Nga theo đúng quyết định được ban hành năm 2006. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngoại ngữ nào để giảng dạy là ngoại ngữ thứ nhất thì tùy thuộc vào điều kiện, nhu cầu của địa phương chứ Bộ không quy định cứng phải chọn ngoại ngữ nào.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng