TPHCM bỏ danh hiệu Học sinh giỏi ở bậc tiểu học

TPO - Từ năm học 2014- 2015, bậc tiểu học TPHCM sẽ không còn học danh hiệu Học sinh giỏi, thay vào đó là thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc.

TPHCM bỏ danh hiệu Học sinh giỏi ở bậc tiểu học - ảnh 1 TPHCM sẽ không còn học danh hiệu Học sinh giỏi ở bậc tiểu học.
Việc bỏ danh hiệu Học sinh giỏi ở bậc tiểu học là một trong những nội dung vừa được Sở GD&ĐT TPHCM ban hành trong văn bản hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học bằng lời nói thay điểm số, bắt đầu áp dụng từ ngày 15/10.

Theo văn bản, việc đánh giá phải theo nguyên tắc vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của học sinh. Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học; đánh giá sự tiến bộ của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Thời gian đầu, mỗi tiết học, giáo viên nhận xét khoảng 5 học sinh. Sau đó, giáo viên phải nhận xét số lượng học sinh nhiều hơn, chi tiết hơn với nguyên tắc 100% học sinh được đánh giá nhận xét thường xuyên.

Tùy theo sự tiếp thu của học sinh mà giáo viên quyết định viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh hay chỉ nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh. Không nhất thiết các tiết dạy giáo viên phải viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh.

Hàng tháng, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục về mức độ hoàn thành nội dung học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác.

Việc đánh giá học sinh vào cuối học kì và cuối năm học được thực hiện bằng bài kiểm tra. Bài kiểm tra định kì được cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân.

Kết quả cuối kì hoặc cuối năm ghi vào học bạ với các nội dung: Quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác: Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành; Mức độ hình thành và phát triển năng lực: Đạt hoặc Chưa đạt; Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt hoặc Chưa đạt. Đồng thời, nội dung khen thưởng cho học sinh ghi cụ thể trong giấy khen là Thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc thay cho danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá