TPHCM sẽ có Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học

TPO - Sở Nội vụ đã có tờ trình UBND TPHCM về việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Sau khi rà soát thành phần tham gia hội đồng nói trên, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy còn thiếu một số trường đại học trên địa bàn chưa tham gia. Do đó, cả 2 sở đề xuất UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học mới, thay thế quyết định hồi tháng 8 vừa qua. Đồng thời, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng này.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, có 47 trường đại học, bao gồm cả công lập và dân lập, đóng trên địa bàn TPHCM tham gia Hội đồng Hiệu trưởng thành phố.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng