Trợ cấp với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

TPO- Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Bộ GD&ĐT, quyết định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Đối tượng áp dụng là các nhà giáo đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đang hưởng lương hưu và quyết định nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1-1-1994 đến ngày 1-5-2011.

Cũng theo dự thảo, nhà giáo thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau: Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục từ đủ 05 năm trở lên;

Đang trực tiếp tham gia giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc đang trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập thì nghỉ hưu.

Nhà giáo thuộc đối tượng và đủ điều kiện tính hưởng quy định tại Quyết định này (sau đây gọi tắt là đối tượng được hưởng trợ cấp), được trợ cấp một lần bằng tiền.

Cụ thể, quyết định nghỉ hưu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến ngày 31-12-1998, mức trợ cấp là 2.000.000 đồng; quyết định nghỉ hưu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1999 đến ngày 31-12-2003, mức trợ cấp là 3.000.000 đồng.; quyết định nghỉ hưu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2004 đến ngày 1-5- 2011, mức trợ cấp là 3.500.000 đồng.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá