Trường Cao đẳng KAPLAN - HOLBORN tuyển sinh 

Đại diện trường Cao đẳng KAPLAN - HOLBORN (London, Anh) sẽ tiếp xúc với học sinh, phụ huynh Việt Nam tạo Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh để giới thiệu, tuyển sinh.

Tại Hà Nội: 17h00 - 19h00, thứ Năm, ngày 21/8 tại Ngõ 120/ Nhà 46A Trường Chinh. ĐT: 04.5763294.

Tại TP Hồ Chí Minh: 14h00 - 16h00, thứ Sáu, ngày 22/8/2008, tại 9/22 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình. ĐT: 08.9915396.

Tại Đà Nẵng: 93 Nguyễn Chí Thanh.  ĐT: 0511.3.887188/6.

Trường KAPLAN – HOLBORN nằm ở phía Nam thành phố London, chuyên giảng dạy các khoá học đại học, thạc sỹ chuyên ngành Luật và Kinh doanh.

Các chương trình giảng dạy:

* Khoá học dự bị:

- Tiếng Anh dành cho mục đích học thuật: Thời gian học: 6 - 36 tuần. Học phí: 125 bảng/tuần.

- Dự bị ngành Luật: Thời gian học 1 năm (2 kỳ). Học phí: 4.650 bảng/năm.

Yêu cầu: IELTS 4.5 trở lên.

- Dự bị ngành kinh doanh: Thời gian học 1 năm (2 kỳ). Học phí: 4.560 bảng/năm.

Yêu cầu: IELTS 4.5 trở lên. Khai giảng: Tháng 2 , 6, 9 hàng năm.

* Luật: Sau khi học xong khoá học dự bị chuyên ngành Luật, sinh viên có thể chuyển tiếp vào học 1 năm  để  có  bằng Luật, sau đó được chuyển vào năm thứ 2 ngành Luật đối ngoại LLB (Hons).

Học phí: 2.995 bảng/năm. Yêu cầu: IELTS 5.5 trở lên.

Khai giảng: Ngày 9/2 và 22/9.

- Ngành LLB (Hons): Học tại trường Đại học Wales. Thời gian học 3 năm. Yêu cầu: IELTS 5.5 trở lên. Học sinh đã có bằng UK 2.2: Học 2 năm.

Học phí: 5.500 bảng/năm. Khai giảng: Ngày 9/2 và  22/9.

- Ngành LLB (Hons) chuyên ngành luật hoặc luật kinh doanh: Học tại trường Đại học Huddersfield. Thời gian học 3 năm. Yêu cầu: IELTS 5.5 trở lên. Học sinh đã có bằng UK 2.2: Học 2 năm. Học phí: 5.500 bảng/năm. Khai giảng: Ngày 9/2 và  22/9.

- Ngành Luật đối ngoại LLB (Hons): Học tại trường Đại học London. Thời gian học 3 năm. Yêu cầu: IELTS 5.5 trở lên. ọc sinh đã có bằng UK 2.2: Học 2 năm. Học phí: 2.995 bảng/năm. Khai giảng: Ngày 22/9.

* Kinh doanh: Học tại trường Đại học Wales.

Quản lý kinh doanh, Kinh doanh với luật, Kế toán, Kinh doanh vói Marketing, Kinh doanh với nguồn nhân lực. Thời gian học 3 năm. Học phí: 4.995 bảng/năm.

Yêu cầu: IELTS 5.5 trở lên. Khai giảng: Ngày 9/2, Tháng 6, Ngày 22/9.

* Khoá học thạc sỹ:

- Luật Thương mại quốc tế LLM: Học tại trường Đại học Wales. Thời gian học 12 - 18 tháng. Học phí: 6.750 bảng/khoá học. Khai giảng: Tháng 2, 6, 9 hàng năm. Yêu cầu: IELTS 6.0 trở lên.

- Luật Thương mại và kinh doanh LLM: Học tại trường Đại học Liverpool John Mooes. Thời gian học: 12 - 18 tháng. Học phí: 6.750 Bảng/ Khoá học. Khai giảng: Tháng 2, 6, 9 hàng năm. Yêu cầu: IELTS 6.0 trở lên.

- Khoá học dự bị thạc sỹ chuyên ngành luật LLM: Học tại trường Đại học Liverpool John Mooes. Thời gian học 15 - 18 tháng. Học phí: 8.500 Bảng/ Khoá học. Khai giảng: Tháng 2, 6, 9 hàng năm.

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh: Chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Quản lý dây chuyền cung cấp. Học tại trường Đại học Wales. Thời gian học 12 - 18 tháng. Học phí: 7.950 Bảng/ Khoá học.

Khai giảng: Tháng 2, ngày 25 tháng 5, tháng 9. 

Yêu cầu: IELTS 6.0 trở lên; sinh viên 21 tuổi trở lên và chưa tốt nghiệp, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh và khoá học dự bị: Học tại trường Đại học Huddersfield. Thời gian học 12 - 18 tháng. Học phí: 7.950 Bảng/ Khoá học. Khai giảng tháng 2, ngày 25 tháng 5, tháng  9.

Yêu cầu: IELTS 6.0 trở lên; sinh viên 21 tuổi trở lên và chưa tốt nghiệp, có 1 - 2 năm kinh nghiệm.

- Quản lý kinh doanh quốc tế MSC: Học tại trường Đại học Huddersfield. Thời gian học 12 - 18 tháng. Học phí: 6.750 Bảng/ Khoá học. Khai giảng: Tháng 2, 6, 9 hàng năm. Yêu cầu: IELTS 6.0 trở lên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng