Trường ĐH đầu tiên công bố điểm chuẩn

Chiều nay 27/7, trường Nhạc viện TPHCM chính thức công bố kết quả thi, đồng thời công bố điểm chuẩn vào tất cả các khoa của trường này.

Theo ông Trần Duy Cương - Trưởng phòng đào tạo Nhạc viện TP.HCM, tình hình điểm thi của thí sinh cũng giống như mọi năm, không có thay đổi nhiều.

Trường lấy điểm theo từng chuyên ngành cụ thể. Hệ ĐH lấy 48 thí sinh (dự thi là 66); hệ TH 4 năm: lấy 95 thí sinh (dự thi 606 thí sinh); hệ TH dài hạn: lấy 72 thí sinh (dự thi 102 thí sinh).

Hội đồng tuyển sinh trường Nhạc viện TP.HCM đã thống nhất điểm chuẩn xét tuyển vào trường. Theo đó điểm xét tuyển học sinh phổ thông KV3  bậc ĐH chính quy 4 năm: chuyên ngành lý luận âm nhạc: 26 điểm; chuyên ngành sáng tạo Âm nhạc: 24 điểm; chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc: 26 điểm; chuyên ngành Đàn Thanh: 26 điểm; chuyên ngành Đàn bầu: 26 điểm; chuyên ngành Guitare: 26 điểm; chuyên ngành Violon: 27 điểm; khoa Piano:  27 điểm; chuyên ngành Kèn Flute: 27 điểm; chuyên ngành Kèn Clarinette: 27 điểm; chuyên ngành Kèn Cor: 27 điểm; khoa Thanh nhạc: 25 điểm.

Điểm xét tuyển học sinh phổ thông KV3  bậc Trung học 4 năm: Khoa Lý luận - sáng tác - chỉ huy: chuyên ngành Lý luận âm nhạc: 15 điểm; chuyên ngành Sáng tác âm nhạc: 15 điểm; chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng: 15 điểm.

Khoa Âm nhạc dân tộc: chuyên ngành Đàn Tranh: 17 điểm; chuyên ngành Đàn bầu: 17 điểm; chuyên ngành Sáng tác: 17 điểm; chuyên ngành Guitare Dân tộc: 17 điểm. Khoa Guitare -  Accordeon - Organ: chuyên ngành Guitare: 17 điểm; chuyên ngành Organ: 18 điểm. Khoa Đàn dây: chuyên ngành Contrebasse: 15 điểm; chuyên ngành Harpe: 16 điểm. Khoa Kèn - Gõ: chuyên ngành Kèn Flute: 17 điểm; chuyên ngành Kèn Clarinette: 17 điểm; chuyên ngành Kèn Cor:17 điểm; chuyên ngành kèn Trompette: 17 điểm; chuyên ngành Bộ gõ: 17 điểm; Khoa Thanh Nhạc: 21 điểm.

Năm nay trường tuyển sinh các ngành hệ ĐH: Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy; Âm nhạc dân tộc; Đàn dây, Piano, Kèn - Gõ; ngành Guitare - Accordeon - Organ; Thanh nhạc. Thí sinh muốn thi vào chuyên ngành nào thì phải tốt nghiệp chuyên ngành đó.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá