Trường Y ở Mỹ tuyển dụng thế nào?

TP - Nhìn chung, các trường Y ở Mỹ đặt ra tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào tương đối khắt khe. Nhiều trường yêu cầu thí sinh phải hoàn tất bằng cử nhân 4 năm hoặc ít nhất 90 giờ tín chỉ từ một trường đại học hoặc cao đẳng có tên tuổi.

Nhiều thí sinh học lên cao trước khi theo học trường y. Khi đó, họ học lấy bằng thạc sĩ ngành y hoặc các bằng cấp không liên quan lĩnh vực khoa học. Các tiêu chuẩn đầu vào có thể bao gồm học lực trong những năm học đại học và trình độ đối với một nhóm khóa học mà các trường y yêu cầu riêng (các môn khoa học liên quan y tế, sức khỏe gọi là chuẩn bị học y), điểm số bài kiểm tra đầu vào trường y (MCAT), bài luận, thư giới thiệu (hầu hết các trường y yêu cầu một thư giới thiệu từ ủy ban tư vấn chuẩn bị học y của trường thí sinh học trước đó, hoặc nhiều thư giới thiệu từ ít nhất một khoa chuyên ngành khoa học và một khoa không thuộc chuyên ngành khoa học), và phỏng vấn.

Ngoài các tiêu chuẩn đầu vào khách quan, nhiều chương trình tìm kiếm các ứng viên có kinh nghiệm độc đáo trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng, công việc tình nguyện, nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu khoa học hoặc các bằng cấp chuyên sâu khác.

Bài luận ứng tuyển là cơ hội chính dành cho ứng viên miêu tả lý do mình theo đuổi nghề y. Các yêu cầu về bài luận thường có kết thúc mở để cho phép ứng viên sáng tạo, linh hoạt trong việc làm rõ kinh nghiệm, thách thức cá nhân của mình, để họ nổi bật hơn các ứng viên khác. Nếu ứng viên qua được vòng này, trường y sẽ tổ chức phỏng vấn để tìm hiểu các thế mạnh chủ quan của họ.

Kể từ năm 2005, Hiệp hội các trường Y của Mỹ khuyến nghị tất cả các trường Y kiểm tra nhân thân của thí sinh để ngăn những cá nhân bị kết án trọng tội trúng tuyển.

Tất cả thí sinh trường y phải hoàn thành các khóa học kéo dài một năm về phòng thí nghiệm liên quan sinh học, hóa học đại cương, hóa hữu cơ và vật lý. Một số trường y yêu cầu thêm về sinh hóa, toán vi phân, tích phân, di truyền học, tâm lý học và Anh văn. Nhiều khóa học như vậy có các điều kiện tiên quyết, vì thế có những yêu cầu “ẩn” về khóa học (khoa học cơ bản). Thí sinh thường hoàn thành những khóa học cơ bản trước.

Một số trường đại học ở Mỹ chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp vào học trường y của họ. Khi đó, sinh viên theo học một chương trình tích hợp 6-8 năm, gồm chương trình học đại cương 2-4 năm và chương trình học trường y 4 năm.

Theo AAMC: FACTS

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá