Từ ngày 19/5: Phát hành 1500 tỷ đồng công trái giáo dục

(TP- Hà Nội) - Công trái giáo dục có 11 loại mệnh giá, thấp nhất 50.000 đồng, cao nhất 100 triệu đồng.

Tiếp tục huy động vốn hỗ trợ cho các tỉnh miền núi, Tây nguyên, các tỉnh có nhiều khó khăn thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, phòng học tranh tre, nứa lá và kiên cố hoá trường học, ngày 19/5, Chính phủ phát hành Công trái Xây dựng Tổ quốc mang tên Công trái giáo dục (CTGD).

Theo Bộ Tài chính, CTGD phát hành và thanh toán bằng đồng VN, có tổng mức phát hành năm 2005 là 1.500 tỷ đồng, thời hạn 5 năm, lãi suất ghi là 8,92%/năm -  tính cả 5 năm là 41% (bao gồm cả mức trượt giá hàng năm và tỷ lệ lãi suất thực mà người mua công trái được hưởng là 1,5%/năm). Trường hợp mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất thực mà người sở hữu công trái được hưởng trong 5 năm lớn hơn 41% thì sẽ được Nhà nước bù phần chênh lệch.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá