Tuyển sinh ĐH - CĐ 2008 : Chỉ tiêu dự kiến

TP - Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh ĐH - CĐ 2008 của một số trường.

Năm 2008, ĐH Thủy Lợi dự kiến tuyển 2390 chỉ tiêu vào cả hai hệ ĐH và CĐ. Cụ thể, tuyển 1690 chỉ tiêu cho các ngành hệ ĐH chính quy học tại Hà Nội, bao gồm: Kỹ thuật công trình (260 chỉ tiêu), Kỹ thuật tài nguyên nước (195 chỉ tiêu), Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo (130 chỉ tiêu), Thủy văn và tài nguyên nước (65 chỉ tiêu), Kỹ thuật cơ khí (130 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (130 chỉ tiêu), Cấp thoát nước (65 chỉ tiêu), Kỹ thuật bờ biển (65 chỉ tiêu), Kỹ thuật môi trường (65 chỉ tiêu), Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn (65 chỉ tiêu), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (130 chỉ tiêu), Kỹ thuật điện (130 chỉ tiêu), Quản lý và giảm nhẹ thiên tai (130 chỉ tiêu), Kỹ thuật biển (130 chỉ tiêu), Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (130 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (130 chỉ tiêu), Kế toán (130 chỉ tiêu).

Các ngành hệ ĐH chính quy học tại Cơ sở 2 bao gồm: Kỹ thuật công trình (140 chỉ tiêu), Kỹ thuật tài nguyên nước (70 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (70 chỉ tiêu), Cấp thoát nước (70 chỉ tiêu).

Hệ CĐ học tại Hà Nội: Kỹ thuật công trình (210 chỉ tiêu), Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo (70 chỉ tiêu).

Hệ CĐ học tại cơ sở 2: Kỹ thuật công trình (70 chỉ tiêu).

ĐH Tiền Giang

Dự kiến tuyển 29.200 chỉ tiêu vào cả hai hệ ĐH, CĐ và TCCN. Cụ thể, các ngành hệ ĐH bao gồm: Kế toán (200 ĐH, 50 CĐ), Quản trị kinh doanh (180 ĐH, 50 CĐ), Tin học (120 ĐH), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (80 ĐH), SP Giáo dục tiểu học (80 ĐH), SP Ngữ văn (60 CĐ), SP Toán học (60 CĐ).

Các ngành hệ CĐ bao gồm: Thư viện thông tin (60 CĐ), Công nghệ thực phẩm (60 CĐ), Công nghệ thông tin (60 CĐ, 50 TCCN), Cơ khí điện lực (60 CĐ, 50 TCCN), Kỹ thuật điện, điện tử (60 ĐH, 50 CĐ), Xây dựng dân dụng và công nghiệp (60 CĐ, 50 TCCN), Công nghệ may (60 CĐ), Phát triển nông thôn (60 CĐ), Nuôi trồng thủy sản (100 CĐ, 50 TCCN), Kế toán (100 CĐ, 50 TCCN), Quản trị kinh doanh (80 CĐ), SP Mầm non (60 CĐ), SP Âm nhạc (40 CĐ, 50 TCCN), SP Mỹ thuật (40 CĐ, 50 TCCN), SP Thể dục – Công tác Đoàn (60 TCCN), SP Tiếng Anh (60 CĐ), SP Ngữ văn (60 CĐ).

Các ngành hệ TCCN (xét tuyển) bao gồm: Công nghệ thông tin, Điện tử dân dụng, Cơ khí động lực, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ cắt may, Quản trị nhà hàng – khách sạn, Quản trị du lịch, Hạch toán - Kế toán, Chế biến thực phẩm (50 chỉ tiêu), Công nghệ hàn, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo trì, Bảo trì điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì điện lạnh (30 chỉ tiêu).

(còn nữa)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá