Tỷ lệ chọi, điểm chuẩn ĐH Khoa học tự nhiên từ 2009-2011

TPO- ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố tỷ lệ chọi và điểm chuẩn vào trường trong ba năm gần đây để thí sinh tham khảo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Tỷ lệ chọi trong 3 năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Số hồ sơ ĐKDT

Số thí sinh

đến dự thi

Tỷ lệ
chọi

Số thí sinh trúng
tuyển nhập học

2009

1.380

8.428

5.095

3,69

1.335

2010

1.310

8.564

5.211

3,98

1.282

2011

1.310

8.756

5.225

3,99

1.368

Điểm trúng tuyển vào trường trong 3 năm gần đây:

Stt

Ngành

Khối
thi

Điểm trúng tuyển theo NV 1

2009

2010

2011

1.

Toán học

A

17,0

17,0

17,0

2.

Vật lý học

A

18,0

17,0

17,0

3.

Khoa học vật liệu

A

17,0

17,0

17,0

4.

Công nghệ hạt nhân

A

17,0

17,0

16,0

5.

Khí tượng học

A

17,0

17,0

16,0

6.

Thủy văn

A

17,0

17,0

16,0

7.

Hải dương học

A

17,0

17,0

16,0

8.

Hoá học

A

19,5

18,0

18,0

9.

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A

19,5

18,0

18,0

10.

Hóa dược

A

18,0

19,0

11.

Địa lý tự nhiên

A

17,0

17,0

16,0

12.

Địa chính (Quản lý đất đai)

A

17,0

17,0

16,0

13.

Địa chất học

A

17,0

17,0

16,0

14.

Địa kỹ thuật-Địa môi trường

(Kỹ thuật địa chất)

A

17,0

17,0

16,0

15.

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

(Quản lý tài nguyên và môi trường)

A

17,0

17,0

16,0

16.

Sinh học

A

18,0

17,0

17,0

B

21,0

20,0

21,0

17.

Công nghệ sinh học

A

17,0

17,5

18,0

B

21,0

20,0

22,5

18.

Khoa học môi trư­ờng

A

19,0

17,5

18,0

B

22,0

20,0

20,5

19.

Khoa học đất

A

17,0

17,0

B

21,0

20.

Công nghệ kỹ thuật môi tr­ường

A

19,0

17,5

18,0

Điểm trúng tuyển vào Trường ĐHKHTN, 3 năm gần đây

A

17,0

17,0

16,0

B

21,0

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng