Tỷ lệ chọi, điểm chuẩn ĐH Kinh tế- Luật từ 2008-2011

TPO- ĐH Kinh tế- Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố tỷ lệ chọi, điểm chuẩn vào các ngành của trường từ 2008-2011.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Theo đó, điểm chuẩn cụ thể các ngành từ năm 2008 đến 2011 như sau:

Nhóm ngành

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Ngành

Điểm chuẩn

Tỷ lệ chọi

Điểm chuẩn

Tỷ lệ chọi

Điểm chuẩn

Tỷ lệ chọi

Điểm chuẩn

Tỷ lệ chọi

Chỉ tiêu

Kinh tế học

17

11,65

16

5,97

17

8,2

17

5,15

100

Kinh tế đối ngoại

19,5

6,75

21

10,55

20

5,45

20,5

5,98

225

Kinh tế và Quản lý công

16

5,63

16

6,25

16

4,58

16,5

5,29

100

Tài chính- Ngân hàng

22

34,78

18

7,47

21

19,19

18

4,53

225

Kế toán- Kiểm toán

19,5

12,76

20

9,48

19

5,25

20

6,15

225

Hệ thống thông tin quản lý

16

5,66

16

2,61

16

1,99

16

1,54

100

Quản trị kinh doanh

19,5

16,52

19

9,8

19

7,93

17

5,15

225

Kinh doanh quốc tế

Ngành mới tuyển sinh năm 2012 (100 chỉ tiêu)

Luật Kinh doanh

16,5

11,57

16

6,31

17,5

9,37

17,5

7,82

100

Luật Thương mại Quốc tế

16

4,56

17

7,22

17,5

5,59

18,5

7,32

100

Luật Dân sự

16

2,67

16

1,53

16

1,97

16

3,52

100

Luật Tài chính- Ngân hàng- Chứng khoán

17

9,9

16

4,27

17

8,28

18

7,07

100

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng