Vấn đề chính là con người!

TP- Mặc dù đã đi qua 20 năm đổi mới và đã thành công nhưng chúng ta còn nhiều điều hạn chế do tư duy nông nghiệp mang lại - chúng ta đã chưa vượt qua được cảm tính, cảm tình để đi sang lý trí, trí tuệ.

Ở Trung Quốc,  đại hội 15 cũng đặt ra khẩu hiệu: Khoa học - Phát triển tức là phát triển theo khoa học. Như vậy điều tiếp theo  mà chúng ta phải làm là thông thái khoa học và vượt qua tư tưởng nông nghiệp!

Nói như thế có thể hiểu là cái gì cũng phải xét đến kinh tế nhưng vấn đề chính của nước ta là con người. Trong 20 năm qua chúng ta đã chú ý quá nhiều đến đầu tư vốn, đến tiền mà ít chú ý đến vốn con người, vốn xã hội.

Chúng ta thừa người lao động nhưng đã không đào tạo được. Chúng ta đi đâu làm người ta cũng kêu về tác phong nông nghiệp và đều phải đào tạo lại, huấn luyện lại tác phong công nghiệp để có thể làm được việc. Đó mới chính là thách thức lớn nhất của chúng ta.

Với sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), có một số  việc phải làm ngay.

Việc thứ nhất là lấy lại lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp GD&ĐT. Việc thứ hai là ổn định GD. Phải làm bằng được những điều tối thiểu sau trong thập kỷ tới: đủ trường (hiện nay chúng ta còn 50% trường học tranh tre nứa lá, dột nát làm sao học!); đủ thầy (phải đủ cả số lượng, cơ cấu, đúng chuẩn đào tạo, chuẩn lương tâm nghề nghiệp...); đủ sách (sách giáo khoa và chương trình phải chuẩn); đủ cơ sở vật chất (máy móc thiết bị, phòng thí nghiệm, phòng thực hành...).

Tôi đi thăm một trường vào loại nổi tiếng ở Hà Nội, có tới 2.000 học sinh nhưng chỉ có 30 máy tính trong khi người ta tuyên bố năm 2009 là “năm công nghệ thông tin trong trường học”. Chúng ta nói nhiều nhưng làm ít quá.

Những người trực tiếp lãnh trách nhiệm ở Bộ GD&ĐT phải bám sát vào các mục tiêu một cách hết sức cụ thể, thiết thực. Toàn xã hội đã chăm lo đến sự nghiệp GD, ngành GD&ĐT phải động viên mọi lực lượng xã hội cùng đứng vào để đẩy sự nghiệp GD&ĐT tiến lên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá