DMCA.com Protection Status

Vị vua nào của nhà Trần bỏ rượu tu chí lo việc nước?

TPO - Là vua thứ tư của triều Trần, nổi tiếng anh minh, biết dùng người tài. Tuy nhiên thời trẻ, ông ham chơi, mải miết rượu chè. Vị vua này là ai?

Vị vua nào sau đây thời trẻ ham chơi, mải miết rượu chè?

1. Vị vua nào sau đây thời trẻ ham chơi, mải miết rượu chè?

 • A. Trần Anh Tông

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Trần Anh Tông sinh năm 1276, tên húy Trần Thuyên, là con trai trưởng của vua Trần Nhân Tông và mẹ Trần Thị (con gái Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn). Năm 1293, Trần Thuyên được vua cha Trần Nhân Tông truyền ngôi, lấy hiệu là Anh Tông. Chàng trai 17 tuổi lúc này vẫn chưa bỏ được tính ham chơi, hay trốn ra ngoài cung chè chén.

 • B. Trần Minh Tông

 • C. Trần Hiển Tông

Trần Anh Tông từng bị Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông bắt gặp say khướt. Anh Tông sau đó làm gì để Thái thượng hoàng nguôi giận?

2. Trần Anh Tông từng bị Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông bắt gặp say khướt. Anh Tông sau đó làm gì để Thái thượng hoàng nguôi giận?

 • A. Nhận phạt đánh 100 trượng

 • B. Quỳ suốt ba ngày đêm tạ tội

 • C. Dâng biểu tạ tội với lời lẽ ăn năn

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại, năm 1299, Trần Nhân Tông từ phủ Thiên Trường (Nam Định) trở về kinh sư. Các quan trong triều không ai biết, vua thì uống rượu xương bồ say khướt. Thái thượng hoàng đi thăm các cung điện nhiều giờ, đến khi cung nhân dâng bữa vẫn không thấy vua đâu. Biết chuyện Anh Tông say rượu, cung nhân vào đánh thức nhưng không tỉnh, thái thượng hoàng tức giận lập tức trở về Thiên Trường. Ông sau đó xuống chiếu cho các quan ngay ngày mai phải tới phủ Thiên Trường để điểm danh, ai trái lệnh bị xử tội. Quá trưa hôm sau, Trần Anh Tông tỉnh rượu, nghe chuyện và nhìn trong cung không thấy ai thì sợ hãi. Vua sau đó gặp nho sinh Đoàn Nhữ Hài ở cửa chùa Tư Phúc, lệnh viết bài biểu để vua tạ tội với thái thượng hoàng. Sáng sớm hôm sau, vua tới phủ Thiên Trường, dâng biểu tạ tội. Thái thượng hoàng thấy Nhữ Hài liền hỏi người nào. Nội nhân trả lời là người dâng biểu của quan gia (vua). Thượng hoàng không nói gì. Buổi chiều, mưa gió ập đến. Nhữ Hài vẫn cứ quỳ không nhúc nhích... Thái thượng hoàng bèn sai nhận biểu để xem, thấy lời lẽ khẩn thiết thì cho gọi vua vào và bảo: "Trẫm còn có con khác, cũng có thể nối ngôi được. Trẫm đang sống mà người còn như thế, huống chi sau này?". Vua dập đầu tạ tội... Thái thượng hoàng bèn gọi Nhữ Hài vào và bảo "bài biểu ngươi soạn, rất hợp lòng trẫm", rồi xuống chiếu cho quan gia lại vẫn làm vua, các quan về triều như cũ. Vua từ Thiên Trường về kinh, phong Nhữ Hài làm Ngự sử trung tán.

Sau lần bị vua cha quở trách, Trần Anh Tông đối đãi với các quan ham uống rượu, mê đánh bạc như thế nào?

3. Sau lần bị vua cha quở trách, Trần Anh Tông đối đãi với các quan ham uống rượu, mê đánh bạc như thế nào?

 • A. Phạt đánh, không giao việc lớn

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Trần Anh Tông từ sau lần bị thái thượng hoàng quở trách vì say rượu đã thay đổi tính tình. Từ một thanh niên thích chơi bời, vua trở nên mẫn cán, tập trung chăm lo việc nước. Ông còn rất nghiêm khắc với những thói bê tha, chơi bời quá mức. Theo sách 54 vị hoàng đế Việt Nam, dưới thời Trần Anh Tông, những viên quan ham đánh bạc bị xử tội rất nặng. Nguyễn Hưng - viên quan đã lên bậc cao là thượng phẩm, vì đánh bạc nên bị đòn, phạt trượng, đau đến nỗi về nhà thì chết. Viên quan nội thư chánh chưởng là Nguyễn Quốc Phụ chuẩn bị được thăng lên chức hành khiển (người nắm nhiều quyền lực trong cung), vì hay uống rượu mà Anh Tông nhất định gạt đi không dùng. Nổi tiếng công minh trong dùng người, dù là gia quyến nhưng bất tài, vua Anh Tông cũng không giao trọng trách. Ngược lại, người tài giỏi, tâm trung hiếu, như Đoàn Nhữ Hài, dù chỉ là nho sĩ bình thường, vẫn được vua trao chức cao. Người này, trong lần đi sứ sang Chiêm Thành đã tôn vua mình lên bằng cách lạy chiếu thư của Anh Tông mà không lạy vua nước bạn. Hành động này khiến vua Chiêm không thể bắt bẻ sứ sai lễ tiết mà còn được vua Trần rất ngợi khen. "Chính vì Anh Tông biết giữ gìn tư cách như vậy mà dưới triều đại của ông, các quan lại đều rất xứng đáng với chức của mình, đã hoàn thành được công việc, lưu được tiếng tốt là cương trực, thanh liêm", tác giả cuốn 54 vị hoàng đế Việt Nam viết.

 • B. Thi thoảng vẫn gọi bạn rượu

Vua Trần nào từng nhận cống phẩm của người Chiêm Thành là một con kiến?

4. Vua Trần nào từng nhận cống phẩm của người Chiêm Thành là một con kiến?

 • A. Trần Nghệ Tông

 • B. Trần Dụ Tông

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Trần Dụ Tông (1336-1369) là vua thứ 7 của triều Trần, có tên húy là Trần Hạo. Mới 5 tuổi, Trần Hạo được lập lên kế vị, 6 tuổi được lập làm vua, đến năm 1357, Thái Thượng hoàng Trần Minh Tông mất, Trần Dụ Tông chính thức nắm quyền triều chính. Trong giai đoạn đầu làm vua, Trần Dụ Tông làm được nhiều việc có ích, nhưng sau thì lười nhác chính sự, chỉ thích ăn chơi hưởng lạc, cơ nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó. Thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông đã được tất cả các bộ chính sử ghi chép lại. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, thời Trần Dụ Tông ở ngôi, có lần, vua nhận đồ cống của người Chiêm Thành, trong đó có một con kiến lớn (dài một thước 9 tấc).

 • C. Trần Minh Tông

 Vị vua duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam hy sinh trên chiến trường?

5. Vị vua duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam hy sinh trên chiến trường?

 • A. Trần Dụ Tông

 • B. Trần Duệ Tông

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Trần Duệ Tông (1337-1377), là vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam hy sinh trên trận tiền.

 • C. Trần Nghệ Tông

Vị vua nổi tiếng ăn chơi của triều Trần, từng cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung?

6. Vị vua nổi tiếng ăn chơi của triều Trần, từng cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung?

 • A. Trần Dụ Tông

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Trần Dụ Tông là vị vua thứ 11 của nhà Trần. Sau khi vua Trần Hiển Tông mất sớm, Trần Dụ Tông được thượng hoàng Trần Minh Tông đưa lên làm vua vào năm 1336. Trong giai đoạn đầu có Thượng hoàng Minh Tông triều chính ổn định, nhưng khi vua cha mất, tự mình nhiếp chính, Trần Dụ Tông đã lao vào những cuộc ăn chơi trác táng. Dù luật pháp triều Trần nghiêm cấm việc đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông vẫn ngang nhiên mở sòng bạc ngay tại hoàng cung để cùng các đại thần chơi trò đỏ - đen.

 • B. Trần Duệ Tông

 • C. Trần Hiến Tông

 Ngay từ khi còn nhỏ, vua Trần Dụ Tông đã thoát chết sau khi bị tai nạn nào?

7. Ngay từ khi còn nhỏ, vua Trần Dụ Tông đã thoát chết sau khi bị tai nạn nào?

 • A. Ngã ngựa

 • B. Đuối nước

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1339, khi mới 4 tuổi, ông đã bị ngã xuống nước suýt chết đuối hôm rằm trung thu. Thầy thuốc Trâu Canh (vốn gốc Hoa, có cha là ngự y vua Nguyên là Hốt Tất Liệt) cứu sống được nhưng nói rằng hoàng tử Hạo sẽ bị liệt dương. Năm Tân Mão (1351) “Trâu Canh thấy vua bị liệt dương, dâng phương thuốc nói rằng giết đứa bé trai, lấy mật hòa với dương khởi thạch mà uống và thông dâm với chị hay em ruột của mình thì sẽ hiệu nghiệm. Vua làm theo, thông dâm với chị ruột là công chúa Thiên Ninh”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Quizz

Mới - Nóng