Viện ĐH Mở Hà Nội công bố điểm chuẩn

TPO - Viện ĐH Mở Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành vào trường. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 14,5 đến 21,5.

Viện ĐH Mở Hà Nội công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

D480201

Công nghệ thông tin

A, A1

15

2

D510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A

14.5

3

D510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A1

15

4

D420201

Công nghệ sinh học

A

15

5

D420201

Công nghệ sinh học

B

16.5

6

D340301

Kế toán

A

16.5

7

D340301

Kế toán

A1

18.5

8

D340301

Kế toán

D1

18

9

D340101

Quản trị kinh doanh

A

15

10

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

16.5

11

D340101

Quản trị kinh doanh

D1

17

12

D340101

QTKD (Quàn trị du lịch, khách sạn)

A

15

13

D340101

QTKD (Quàn trị du lịch, khách sạn)

A1,D1

19.5

14

D340101

QTKD (Hướng dẫn du lịch)

A

15

15

D340101

QTKD (Hướng dẫn du lịch)

A1

20

16

D340101

QTKD (Hướng dẫn du lịch)

D1

19

17

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A

14.5

18

D340201

Tài chính - Ngân hàng

D1

17

19

D380107

Luật kinh tế

A

17

20

D380107

Luật kinh tế

D1

19

21

D380108

Luật quốc tế

A

14.5

22

D380108

Luật quốc tế

D1

17.5

23

D220201

Ngôn ngữ Anh

D1

20

Môn Tiếng Anh hệ số 2

24

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

D1

21.5

Môn Tiếng Anh hệ số 2

25

D580102

Kiến trúc

V

20.5

Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 2

26

D210402

Thiết kế công nghiệp (Nội thất)

H

25

Môn Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ sổ 2

27

D210402

Thiết kế công nghiệp (Thời trang)

H

25

Môn Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ sổ 2

28

D210402

Thiết kế công nghiệp (Đồ họa)

H

25

Môn Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ sổ 2

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng