Viện tin học Pháp ngữ tuyển sinh

Viện tin học Pháp ngữ (IFI) thuộc Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) đặt tại Hà Nội, đào tạo bậc cao học (Thạc sĩ Tin học) bằng tiếng Pháp trong hai năm về những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tin học.

Chương trình giảng dạy của IFI được xây dựng theo hệ thống tín chỉ ECTS. Sinh viên tốt nghiệp IFI có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Pháp, Bỉ, Canada, Thụy sỹ, ...

Chương trình năm thứ nhất (Master 1) gồm các môn bắt buộc (trong ngoặc là số tín chỉ ETCS): Hệ ĐH Unix (1); Công nghệ Phần mềm (4); Tìm kiếm tối ưu (4); Lý thuyết độ phức tạp và thuật toán tiệm cận (4); Ontology và Web ngữ nghĩa (4); CSDL nâng cao (4); Hệ thống đa tác tử (4); Quản trị dự án (6); Thiết kế và kiến trúc mạng (4); Khai phá dữ liệu và tìm kiếm thông tin (4); Xử lý ảnh (4) và Nghiên cứu cá nhân có hướng dẫn (8).

Năm thứ hai (Master 2), học kỳ 1, sinh viên lựa chọn một trong hai chuyên nghành: "Hệ thống & mạng" hoặc "Trí tuệ Nhân tạo & Đa phương tiện".

Chuyên ngành "Hệ thống & mạng" gồm có các môn học: Thiết kế và kiến trúc hệ phân tán (6 tín chỉ ETCS); QoS và Đa phương tiện (3); Mạng diện rộng và tốc độ cao (6); Mạng không dây và di động (6); Kiến trúc và an ninh mạng (3); Lập trình Java, Applets, Web services (3); Hệ thống nhúng và thời gian thực (3).

Chuyên ngành "Trí tuệ Nhân tạo & Đa phương tiện" gồm các môn học: Tổng hợp hình ảnh (3); Thị giác máy tính (4); Trí tuệ nhân tạo phần tử động và tập thể (3); Giao diện người - máy (3); Nhận dạng (3); Mô hình hoá và giả  lập hệ phức tạp (4); Lý thuyết Học (2); Lập luận trên dữ liệu không chắc chắn (3).

Học kỳ 2 của Master 2, sinh viên đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp tại các Labo nghiên cứu hoặc các hãng lớn trong và ngoài nước từ 5 - 6 tháng.

Trong cả 3 học kỳ học tại IFI, sinh viên được tiếp tục tăng cường tiếng Pháp (13), tiếng Anh (4) và xé-mi-na khoa học (2).

Sinh viên chưa biết tiếng Pháp trúng tuyển IFI sẽ được học năm dự bị 9 tháng tiếng Pháp cả ngày tại trường do giáo viên người Pháp và các giảng viên ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội giảng.

Thông tin chi tiết hơn về IFI (lịch sử, chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu, ...) có thể tham khảo tại trang Web http://www.ifi.auf.org

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá