Xây dựng 1,6 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn

Trong thời gian từ 2008-2012, dự kiến sẽ có khoảng 141.300 phòng học và 1,6 triệu m2 diện tích nhà công vụ cho giáo viên sẽ được xây dựng.

Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Đề án này được xây dựng nhằm mục tiêu xóa bỏ phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại như: Phòng học tranh, tre, nứa, lá, các phòng học xây dựng tạm bằng các vật liệu khác nhau, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng cần xây dựng lại.

Cùng với việc kiên cố hóa trường, lớp học, đề án cũng dự kiến giải quyết nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, các huyện miền núi ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, các xã có nhiều đồng bào dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác.

Trong thời gian từ 2008-2012, dự kiến sẽ có khoảng 141.300 phòng học và 1,6 triệu m2 diện tích nhà công vụ cho giáo viên sẽ được xây dựng.

 Nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án được huy động từ ngân sách Trung ương, một phần từ ngân sách địa phương và đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Theo TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá