Xây dựng hai khu đô thị đại học tại Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về Đề án huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị đại học tại khu vực Tây Nam và xã Đông Ngạc, Hà Nội.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì làm việc với các trường để thống nhất phương án di chuyển toàn bộ trường ra hai khu Đô thị đại học; trên cơ sở đó, bổ sung vào Đề án giải pháp huy động vốn từ tài sản và đất đai của các trường tại cơ sở cũ.

Đồng thời phối hợp với các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để làm rõ giải pháp huy động vốn từ quỹ đất của 2 khu Đô thị Đại học, bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai và Luật Ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP.Hà Nội có ý kiến về vị trí đầu tư xây dựng 2 khu Đô thị Đại học, trong đó làm rõ sự phù hợp của Dự án với Pháp lệnh Thủ đô, chiến lược và quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội trong dài hạn, trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Tuổi trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá