Xử lý liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng ASEAN

TPO- Ngày 27/5, Bộ GD&T đã yêu cầu trường chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành dược theo hình thức liên kết tại TP Hồ Chí Minh, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường (nếu có).

Xử lý liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng ASEAN

Xử lý liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng ASEAN - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga vừa ký công văn số 3539 yêu cầu xử lý liên kết đào tạo ngành dược của Trường Cao đẳng ASEAN, căn cứ Thông báo kết luận số 626/TB-BGDĐT ngày 17/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các sai phạm của Trường Cao đẳng ASEAN trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông; căn cứ các quy định hiện hành và nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức liên kết, đào tạo liên thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xử lý việc liên kết đào tạo liên thông của Trường Cao đẳng ASEAN như sau:

Thu hồi công văn số 1087/BGDĐT-GDĐH ngày 20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo cao đẳng liên thông các ngành Dược và Điều dưỡng tại Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh.

Yêu cầu Nhà trường chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành dược theo hình thức liên kết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường (nếu có).

Trường Cao đẳng ASEAN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông; có giải pháp đối với người đủ điều kiện theo quy định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Cũng theo công văn này, Bộ yêu cầu Trường Cao đẳng ASEAN nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân và tập thể thuộc trường liên quan đến các sai phạm nêu trên và có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá