Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Thủ tướng đã ký nghị định quy định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, hình thức xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Chương II của Nghị định này quy định rất rõ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, hình thức xử phạt và mức xử phạt, cụ thể từ hành vi không trình báo khi làm mất giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tẩy xóa bổ sung nội dung, chuyển nhượng quyết định đến việc thành lập cơ sở giáo dục, đào tạo trái phép, vi phạm quy định về chương trình nội dung kế hoạch giáo dục; vi phạm quy định về tuyển sinh, cấp chứng chỉ văn bằng, sử dụng giáo viên, giảng viên...

Nghị định này - gồm 5 chương, 32 điều - còn quy định cụ thể về thẩm quyền, thủ tục xử phạt cũng như những khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá