400 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2

TP - 400 thanh niên nhập ngũ đợt này thuộc 80 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quảng Bình, 100% là đoàn viên Đoàn TNCSHCM. Sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 96%. Trình độ văn hóa THPT đạt gần 77%.

Có 10 đoàn viên thanh niên là con em đồng bào dân tộc và theo đạo Thiên chúa. Chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này được đánh giá cao.

Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng của thanh niên được gọi nhập ngũ lần này kiên định vững vàng và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lễ giao quân sẽ được tổ chức vào ngày 7/9/2008 tới đây.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng