Ba công trình được trao Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên

TP - Năm nay, Giải thưởng Khoa học được trao cho Lê Đăng Quang, Lê Ngọc Thức, Nguyễn Mai Cương (Viện Hóa học Công nghiệp) với đề tài Nghiên cứu công nghệ mới khai thác concrete rễ hương lau bằng CO2 ở dạng siêu tới hạn.

Hai giải thưởng Kỹ thuật được trao cho Mai Quang Huy (Bộ đội) (với đề tài Sản phẩm máy bắn tập súng bộ binh MBT-03) và nhóm tác giả thuộc Viện KHCN mỏ (với đề tài “Nghiên cứu sử dụng chất nặng cám đá làm huyền phù tuyển than”).

Giải thưởng Khoa học&Kỹ thuật Thanh niên được ban hành từ năm 1990 do Trung tâm Khoa học tự nhiên&Công nghệ Quốc gia (nay là Viện KH&CN Việt Nam) cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, theo sáng kiến của GS-Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, lúc đó là Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Giám đốc Trung tâm KHTN&CNQG.

Giải thưởng được trao hằng năm (từ 1991) cho các cá nhân và tập thể tuổi 40 trở lại, là tác giả các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học cao hoặc công trình nghiên cứu kỹ thuật có ý nghĩa thực tiễn lớn, lần đầu tiên thực hiện ở VN.

Cùng với bằng Giải thưởng KHKTTN, các tác giả kể trên còn được T.Ư Đoàn tặng Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá