Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam

TPO - Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam, sáng nay, 29/12.

Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, sáng nay, 29/12. Ảnh: Trường Phong
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, sáng nay, 29/12. Ảnh: Trường Phong.
 

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam - Đại hội của tuổi trẻ với tinh thần “Học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập” khai mạc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các vị đại biểu, khách quý, các đồng chí cán bộ hội qua các thời kỳ và toàn thể hội viên, sinh viên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Các đồng chí thân mến,

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Học sinh, sinh viên, những thanh niên ưu tú có tri thức sẽ là lực lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam. Qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, các thế hệ thanh niên sinh viên Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, hướng theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhiều lớp thanh niên đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, lập nhiều chiến công, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống lịch sử hào hùng đó đã trở thành niềm tự hào của sinh viên Việt Nam; đã, đang và sẽ là động lực thôi thúc tuổi trẻ hành động vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngày nay, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thanh niên sinh viên nước ta, tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi đạo đức cách mạng. Phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh Viên Việt Nam đã tiếp tục có những bước phát triển mới với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt thanh niên sinh viên tham gia, tạo nên một thế hệ sinh viên năng động, tự chủ, tạo được dấu ấn tốt trong xã hội. Từ hoạt động thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương sinh viên không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nhiều bạn trẻ đã vượt lên số phận, điều kiện khó khăn, trở thành những tấm gương trong học tập, trong công tác. Tổ chức Hội Sinh viên ngày càng phát huy được vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đông đảo sinh viên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh viên các cấp cả nước trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận là hoạt động của Hội Sinh viên và phong trào sinh viên cũng còn không ít những khuyết điểm, hạn chế. Nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa rõ nét. Một bộ phận sinh viên chưa xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên, lệch lạc về lối sống, mắc phải tệ nạn xã hội, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, thậm chí vi phạm pháp luật. Thực trạng đó có trách nhiệm của Hội Sinh viên các cấp.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân ta là Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thanh niên sinh viên là một lực lượng xã hội quan trọng, có vai trò và trách nhiệm to lớn trong thực hiện sự nghiệp cao cả đó. Điều này cũng đặt ra cho sinh viên yêu cầu phải ra sức học tập thật tốt, bắt kịp những bước tiến, trình độ, tri thức của thời đại để gánh vác trọng trách của mình. Đây cần được coi là mục tiêu phấn đấu, động lực thúc đẩy nỗ lực học tập vì ngày mai lập nghiệp, vì Tổ quốc thân yêu.

Trong thời gian qua, nhiều nghị quyết của Trung ương Đảng về công tác thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức đánh giá cao vị trí, vai trò và tiềm năng to lớn của thanh niên nói chung và thanh niên sinh viên nói riêng. Đảng ta khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là nâng tầm trí tuệ của dân tộc; đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Hội nghị Trung ương 8 vừa ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 vừa thông qua Hiến pháp mới với nhiều đổi mới quan trọng, trong đó có lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, bảo đảm quyền được học tập của mỗi người.

Điều kiện và thời cơ đang mở ra đối với tất cả các bạn và chính các bạn là người quyết định tương lai, sự nghiệp của chính mình. Đảng, Nhà nước và các thế hệ cha anh luôn đặt niềm tin và hy vọng ở thế hệ sinh viên ngày nay sẽ tiếp bước được truyền thống và phát huy những giá trị của một dân tộc hiếu học, một đất nước Việt Nam văn hiến.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên trình Đại hội đã quán triệt nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nội dung, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm. Tôi nhất trí với các nội dung cơ bản đã nêu trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trình Đại hội. Tôi tin rằng Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Một là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên

Công cuộc đổi mới đất nước ta qua gần 30 năm đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch đặt ra cho tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh yêu cầu coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Sinh viên cần chủ động hơn nữa trong nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng sinh viên; tăng cường bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để sinh viên tự đề kháng và tích cực đấu tranh với thói hư, tật xấu. Mỗi hội viên và Hội sinh viên Việt Nam cần thắp lên và nhân lên tinh thần học tập suốt đời khơi dậy tính năng động, sáng tạo để sinh viên phát huy trí tuệ gương mẫu trong học tập, nắm bắt tri thức mới, rèn luyện đạo đức trong sáng, hiểu biết và tôn trọng pháp luật, trở thành người có đủ tài, đức, cống hiến cho xã hội và sự nghiệp phát triển đất nước, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm khi Tổ quốc cần.

Hai là, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt

Các phong trào, hoạt động của Hội cần phải được thiết kế phù hợp với đặc tính, lứa tuổi, môi trường của sinh viên, tạo thuận lợi để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng. Các hoạt động của Hội phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường và xã hội; Quan tâm, chăm lo mọi mặt cho sinh viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên. Tích cực tổ chức, tham gia, giao lưu, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí cho sinh viên, nhằm tạo ý thức cộng đồng, rèn luyện các kỹ năng sống và hoạt động cho hội viên và sinh viên.

Ba là, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của Hội .

Củng cố, phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên theo hướng ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn, gắn hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chung của đất nước; đa dạng hóa các hình thức hoạt động để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên tham gia các hoạt động của Hội; thực hiện tốt chức năng là người đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của sinh viên.

Đổi mới phương thức hoạt động của Hội phù hợp với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, đổi mới cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học. Quan tâm và có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ Hội; lựa chọn bồi dưỡng những hội viên vừa có nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, vừa có năng lực chuyên môn, chú ý bảo đảm các quyền lợi và tạo điều kiện để anh chị em vừa tham gia công tác xây dựng tổ chức Hội, vừa rèn luyện tốt, học tập, công tác tốt.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên khóa mới. Tôi tin tưởng rằng các đại biểu Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành khóa IX để thực hiện tốt các Nghị quyết mà Đại hội đề ra, đưa phong trào sinh viên nước ta tiếp tục có bước phát triển mới.

Thưa các đồng chí,

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào lớp thanh niên sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng, Hội làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp sinh viên trở thành những người công dân tốt, cán bộ giỏi của đất nước.

Với tình cảm thân ái và niềm tin sâu sắc vào thành công tốt đẹp của Đại hội, chúc toàn thể hội viên, sinh viên cả nước luôn tươi trẻ, giàu nhiệt huyết và nghị lực, năng động, sáng tạo, học tập tốt, rèn luyện tốt đưa phong trào sinh viên Việt Nam phát triển lên tầm cao trí tuệ.

Chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá