Ban Bí thư TW Đoàn bổ nhiệm 2 Trưởng ban mới

Ban Bí thư TW Đoàn vừa có quyết định về việc bổ nhiệm 2 Trưởng ban mới. Theo đó, đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Uỷ viên BCHTW Đoàn khoá VIII, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra TW Đoàn giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra TW Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Uỷ viên BCHTW Đoàn khoá VIII, Phó Văn phòng TW Đoàn, Uỷ viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên VN khoá VII giữ chức vụ Trưởng ban Thanh niên trường học TW Đoàn. Hai đồng chí được giữ chức vụ mới nêu trên trong 5 năm tính từ ngày 15/3/2005.               

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá