Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đặng Quốc Bảo:

Chống thói hư danh và giả dối trong thanh niên

TP - “Sự phát triển của Đoàn hiện nay thích ứng được với thời đại, tuy nhiên, để dẫn dắt được giới trẻ, tổ chức Đoàn phải loại bỏ được thói hư danh và giả dối trong thanh niên”...

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) đến thăm và tiễn đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do đồng chí Đặng Quốc Bảo (hàng đầu, thứ nhất từ trái qua) đi dự liên hoan TN Thế giới tại Lahabana (Cuba) năm 1979

Ông Đặng Quốc Bảo - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 1976 - 1982 góp ý như vậy vào Văn kiện ĐH Đoàn lần IX.

Giả dối không thể tồn tại lâu dài

“Lần đầu tiên trong Báo cáo chính trị trình ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX dành hẳn một chương (chương IV) về xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh và văn hóa con người Việt Nam, tôi cho đó là điểm mới, lý thú” - Ông Đặng Quốc Bảo nói.

Tốc độ tiến lên của Việt Nam phụ thuộc vào sự trưởng thành của lực lượng trẻ và tôi khẳng định người trẻ hiện nay dễ thích ứng với tốc độ nhanh hơn, cao hơn mà thế hệ đàn anh chưa làm được.

Tổ chức Đoàn phải thấy được vấn đề để thiết kế chương trình hoạt động, như là phần “linh hồn” của phong trào dẫn dắt thanh niên đi lên.

Để làm được điều đó, trong phần “Đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” của chương này, tổ chức Đoàn phải vượt qua những trở ngại thuộc về triết lý trong cuộc sống của giới trẻ.

Thứ nhất là sự giả dối. Học hành giả dối, đối phó nên bằng cấp là giả dối. Và nếu lấy sự giả dối đó để làm thước đo, làm “giấy thông hành” vào đời trong một bộ phận giới trẻ thì đó là con đường cùng.

Nhưng phải khẳng định rằng, sự lệch lạc này là do nền giáo dục chạy theo thành tích, mua điểm, bằng giả gây ra.

Thứ hai, hệ quả của sự giả dối là tính phô trương, hư danh. Để khắc phục điều này, phải lấy thước đo là thực lực đưa ra mọi quyết định trong việc sử dụng nhân lực, giao việc làm.

Hiện nay, có nhiều bạn trẻ chưa làm được gì nhiều đã vội vàng ca ngợi mình và lăng - xê bản thân một cách giả dối.

Thứ ba là tính ích kỷ, vụ lợi, sống trước mắt, không có cách sống bền vững, lâu dài. Thời đại đã tạo ra thời cơ thuận lợi nhất cho giới trẻ thuận lợi chưa từng có lịch sử - nên cần phải khắc phục những thói xấu trên để nắm lấy cơ hội, phát triển đất nước.

Thời đại của văn minh trí tuệ

Ông Đặng Quốc Bảo phân tích: Nhân loại đang dịch chuyển sang nền văn minh trí tuệ và bản chất của văn minh trí tuệ chính là nền văn minh sáng tạo ra những ý tưởng mới được tập hợp thành những khái niệm, phạm trù, lý thuyết để hiểu thế giới khách quan ở cấp độ cao hơn.

Trên nền tảng ấy đã tạo ra công nghệ cao hơn, góp phần hình thành nền kinh tế tri thức.

Vì thế, phong trào lớn trong cả nhiệm kỳ mới của BCH T.Ư Đoàn là “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” vừa phát huy mạnh mẽ tiềm năng của TN lại tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho TN vì sự phát triển của TN, của cộng đồng và đất nước.

Nói chính xác, nếu làm tốt phong trào này tức là góp phần quan trọng xây dựng nền văn minh trí tuệ đảm bảo cho dân tộc đi sau, nhưng đang đứng ở giữa dòng chảy phát triển của thời đại như Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu được.

Đồng thời đưa ra một chiến lược mới không chỉ có công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn được đánh dấu bằng sự trí thức hóa một dân tộc được đặt vào giữa dòng chảy của thời đại mà sáng tạo.

Theo ông Đặng Quốc Bảo, vai trò chính của thời đại là sự xuất hiện các học giả trẻ tiến tới trình độ của thời đại và có tính chủ động cao.

Chưa bao giờ đòi hỏi của dân tộc đối với lớp học giả trẻ lại cấp bách như hiện nay, để họ vượt lên, làm nòng cốt dẫn dắt đất nước đi lên. Sự hình thành của lớp học giả trẻ trí tuệ là cơ sở hình thành các chính sách chiến lược xuất hiện và trưởng thành nhanh.

Chính sách chiến lược mà các nước phát triển đã chứng minh sự thành công trên thực tế đó là sự xuất hiện các chính khách trẻ, có nhiều bộ trưởng độ tuổi 30, thủ tướng tuổi 40, làm cho con người nói chung và các chính khách trẻ nói riêng trưởng thành nhanh hơn;

Nhiều chính khách nữ vào cuộc và có khả năng lãnh đạo thành công; Các chính sách tiến bộ, hiện đại và thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, khoa học… trên nền tảng tri thức của các học giả trẻ trong vai trò đội ngũ tư vấn cho các chính khách.

Thực tế, phải có mối liên kết chặt chẽ giữa hệ thống kinh tế, chính trị với đội ngũ học giả nhằm hỗ trợ cùng phát triển…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá