Công tác kiểm tra của Đoàn:

Còn hạn chế trong tháo gỡ khó khăn và uốn nắn sai lệch cho cơ sở

TP - Hội nghị công tác kiểm tra toàn quốc của Đoàn năm 2006 đã khai mạc sáng qua, 4/7 tại Hà Nội. Bí thư T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng và đại diện Ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên cả nước đã về dự.

6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra của các cấp cán bộ Đoàn tiếp tục được tăng cường, nhận thức và trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn nâng lên rõ rệt, đã tiến hành kiểm tra đột xuất 12.248 lượt cơ sở Đoàn, trong đó có 7.214 lượt chi đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Thành Phong chỉ rõ: Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến huyện chưa được đào tạo tốt, đa số là kiêm nhiệm. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến nhiều chủ trương, nghị quyết của Đoàn chậm đi vào cuộc sống. Không ít báo cáo số liệu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên còn thiếu chính xác. Còn có những cán bộ Đoàn chưa thấy rõ mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra.

Đồng chí yêu cầu: Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cần hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về “Tăng cường công tác kiểm tra của Đoàn trong giai đoạn hiện nay”; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, Ban thường vụ Đoàn các cấp về công tác kiểm tra; Tập trung kiện toàn tổ chức Ủy ban Kiểm tra và củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách; Đổi mới nội dung và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp...

Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn còn cho biết: Một số nơi công tác kiểm tra của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn mới dừng ở việc kiểm tra động viên, cổ vũ phong trào, chưa chú trọng đến việc chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và uốn nắn sai lệch của cơ sở sau kiểm tra. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá